Lid Raad Toezicht – Lid RvTimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Deventer

Naam organisatie
Stichting Quo Vadis, Primair Onderwijs
Profiel bedrijf

Stichting Quo Vadis is het bevoegd gezag van zeventien scholen voor interconfessioneel, katholiek en protestants-christelijk en neutraal basisonderwijs in Almelo, Deventer, Lochem en Twenterand.

Voor Stichting Quo Vadis zijn ruim 400 medewerkers werkzaam en 4000 leerlingen bezoeken een van haar scholen.

2018-10-10T17:26:49+00:00