Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Delft e.o.
Reageren vóór 23 december 2017

Naam organisatie
Perspektief - Via van Gorkom Executive -
Provincie
Zuid-Holland
Vergaderlokatie
Delft
Profiel bedrijf

Perspektief biedt met ruim 400 medewerkers vanuit een kleurrijk palet maatschappelijke ondersteuning, zorg en diensten voor circa 2000 cliënten maatschappelijke opvang en vrouwenopvang, beschermd wonen, begeleiding en dagbesteding. De financiering is met name Wmo en Forensische Zorg. Het werkgebied van de Stichting omvat de regio’s Delft, Den Haag, Rotterdam en Midden-Holland. 

 

Perspektief ondersteunt en begeleidt een diverse en complexe cliëntgroep bij het vergroten van de eigen regie en herstel van het gewone leven. Waarbij de volgende zaken van belang zijn: zelfstandig wonen, zinvolle dagbesteding, leren of werk, een betekenisvol netwerk en duurzame veiligheid. 

 

Het gaat hierbij om mensen in een maatschappelijk kwetsbare of onveilige situatie. Perspektief biedt hulp bij (dreigende) dakloosheid, dreiging en/of geweld thuis, seksuele of andere uitbuiting en vertrek uit een (zorg)instelling of de gevangenis. Daarnaast biedt Perspektief hulp aan mensen met langdurige psychiatrische en/of verslavingsklachten, die (na een opnameperiode) behandeling en begeleiding nodig hebben. 

Aantal werkzame personen
300-500 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Perspektief - Via van Gorkom Executive -
Zoekt per
13 december 2017
Deskundigheidsgebied
Financiën (en bedrijfsvoering)

Profiel functie

De organisatie 

Perspektief heeft een éénhoofdige, gedreven, Raad van Bestuur die zich omgeven weet door een even zo geëngageerd Management Team. Perspektief kiest ervoor om zich niet te profileren als zorgorganisatie maar een merk waar mensen zich aan verbinden: community building. Het realiseren van toegevoegde waarde voor de cliënt en maatschappelijk resultaat is het uitgangspunt voor het werk van Perspektief. De eigen regie van de cliënt, het vakmanschap van de zorgprofessional, verbinding en vertrouwen vormen het vertrekpunt voor de besturingsfilosofie. De zorgprofessional staat naast de cliënt en krijgt de ruimte om samen met het netwerk te werken aan het herstel van de cliënt gericht op persoonlijke groei en vooruitgang op de verschillende leefgebieden. De collectieve ambitie is maatschappelijke participatie, sociale inclusie en duurzame veiligheid in de wijk. 

Verantwoordelijkheden liggen laag in de organisatie, in resultaatverantwoordelijke teams. Er is veel ruimte voor nieuwe initiatieven. Het gaat bij Perspektief om lef, passie en maatschappelijk ondernemerschap. Medewerkers zijn trots op hun eigen organisatie; dit is voelbaar en komt regelmatig terug in gesprekken. De bevlogenheid en het werkplezier zijn ondanks de ervaren werkdruk groot. Perspektief is een organisatie die enthousiasmeert, veel energie levert en ook vraagt. 

 

De Raad van Toezicht 

De Raad van Toezicht die bestaat uit 5 betrokken leden heeft haar toezichtvisie, toezichtkader en toetsingskader geformuleerd: “kleurrijk, gevoelig en scherp “. De onderlinge verhoudingen kunnen goed genoemd worden; men mag het oneens met elkaar zijn en het goede gesprek wordt uiteindelijk gewaardeerd. De Raad ontwikkelt zich en groeit naar de ‘grote lijnen’ toe om vooral de essentiële discussies te kunnen voeren en zo Perspektief adequaat van dienst te kunnen zijn. 

Profiel kandidaat

Er wordt nu gezocht naar een nieuw Lid dat de portefeuille Financiën (en bedrijfsvoering) nieuwe stijl kan vervullen. Kennis van zaken (financieel onderlegd), in staat de juiste vragen op het goede moment te stellen en toch op hoofdlijnen te toetsen, te sparren, mee te denken, te waarschuwen en – waar verantwoord- mee te bewegen. We zoeken geen detaillist en de Raad wil ook niet op de stoel van de bestuurder zitten.

 

Het nieuwe Lid kent en begrijpt zijn positie als toezichthouder en draagt de ontwikkelingen op het toezichthouders domein een warm hart toe. Hij/zij brengt zo eigen ideeën mee en levert daarmee een succesvolle bijdrage aan een diverse Raad van Toezicht. Zicht op de positie van de cliënt in relatie tot het zorgstelsel en betrokkenheid bij de kwaliteit van zorg tegen de achtergrond van beperkte financiële middelen completeren geschetste beeld. 


Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden 

Er is geen sprake van salaris. Honorering vindt plaats conform het advies van de NVTZ (Nederlandse Vereniging Toezichthouders in de Zorg) 

 

Procedure-informatie 

De werving en selectie van deze functie wordt gedaan door Geertrui van Gorkom van Van Gorkom Executive. Voor nadere informatie over de functie kunt u met haar contact opnemen via telefoonnummer 06-36368677. 

 

Geïnteresseerd? 

Kandidaten worden van harte uitgenodigd hun cv met motivatiebrief vóór 23 december as. te sturen naar info@vangorkomexecutive.com of deze via de website www.vangorkomexecutive.com te uploaden. Wij horen graag of u rond de feestdagen beschikbaar bent voor de gesprekken. https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/vangorkomexecutive4bcn1.jpg
Naam organisatie
Perspektief - Via van Gorkom Executive -
Naam contactpersoon
Mw. G. van Gorkom
Mobiel contactpersoon
06-36368677
E-mail contactpersoon
info@vangorkomexecutive.com
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
23 december 2017
"Naar begin pagina"
2017-12-13T12:18:17+00:00