Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Boxmeer
Reageren vóór 15 januari 2018

Naam organisatie
Stichting Sint Anna
Provincie
Noord-Brabant
Vergaderlokatie
Boxmeer
Profiel bedrijf

Stichting woonzorgcentrum Sint Anna is een zelfstandig verpleeg- en verzorgingshuis. Vanuit de waarden Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel bieden wij unieke diensten aan op het gebied van wonen, welzijn en zorg voor ouderen. Sint Anna onderscheidt zich door Gastvrij te zijn in hechte zelfregulerende gemeenschappen, door Zorgzaam te zijn voor het gewoon menselijke en door een sterk levensbeschouwelijk en Spiritueel karakter op een prachtige landelijke locatie. Hiermee is zij uniek in het grote aanbod van zorginstellingen. 

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Stichting Sint Anna
Zoekt per
30 december 2017
Deskundigheidsgebied
Financiering van ouderenzorg
Profiel functie

Sint Anna kent een bestuursmodel conform de Zorgbrede Governance code, met de Raad van Toezicht (RvT) en een Raad van Bestuur. De RvT houdt toezicht op de realisatie van de doelstellingen, de inhoudelijke koers van het beleid en de algemene gang van zaken in de Stichting. De RvT fungeert als klankbord voor de bestuurder en is verantwoordelijk voor het werkgeverschap van de Bestuurder. Hiertoe komt te RvT jaarlijks ca. 7 keer bijeen. 

 

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 personen met verschillende achtergrond en deskundigheid. Momenteel zijn wij op zoek naar twee leden, te weten: 

Lid van de Raad van Toezicht Financiën (v/m) 

Profiel kandidaat

Algemene eisen 

 • Sterke affiniteit met ouderen met een zorgvraag en de werkgebieden van Sint Anna; 
 • Onderschrijven van de statutaire doelstelling, de christelijke levensbeschouwing, de missie en visie van Stichting Sint Anna; 
 • Gevoel en respect voor de drie kernwaarden van Sint Anna; Gastvrij, Zorgzaam en Spiritueel; 
 • Onderschrijven van de besturingsfilosofie van Sint Anna, er wordt momenteel gekanteld naar een organisatie met zelfregulerende gemeenschappen; 
 • Zich kunnen verplaatsen in de positie van cliënten, maar ook in de positie van medewerkers, bestuurder en organisatie; 
 • Adequate kennis van de Wet Langdurige Zorg, de verzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning Bestuurlijk en beleidsmatig inzicht;
 • Adequate kennis van de Wet Langdurige Zorg, de verzekeringswet en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning
 • Bestuurlijk en beleidsmatig inzicht; 
 • Academisch denk- en werkniveau; 
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling; 
 • Beschikken over een relevant netwerk en actief zijn in het maatschappelijke veld; 
 • Voldoende beschikbaarheid c.q. tijd voor toezichthouderschap; 
 • In verband met de betrokkenheid en bekendheid van het lid van de Raad van Toezicht in de regio, gaat de voorkeur uit naar een regio gebonden kandidaat; 
 • Kennis van en inzicht in het regionale werkveld van Sint Anna. 

 

Specifieke eis voor het lid Raad van Toezicht Financiën:

Kennis, ervaring en affiniteit met de financiering van ouderenzorg.

Het lid van de Raad van Toezicht Financiën neemt – naast zeven reguliere vergaderingen – deel aan de commissie Financiën. 


Arbeidsvoorwaarden

De kandidaten worden conform statuten voorgesteld aan de cliëntenraad en de bestuurder van de Erfgoedinstelling. 

 

Honorering 

De leden van de Raad van Toezicht worden gehonoreerd voor de uitoefening van hun functie. Als richtsnoer voor de aard en omvang van de honorering geldt de NVTZ-adviesregeling. 

 

Informatie 

Informatie over Sint Anna kunt u vinden op onze website www.sintannaboxmeer.nl. Meer informatie wordt op uw verzoek verstrekt door mevrouw B. van de Walle (voorzitter RvT), tel. nr. 06-54650985 of mevrouw E. Hoenselaar (bestuurder Sint Anna), tel. nr. 06-46446140.

Wij verzoeken u uw interesse kenbaar te maken door vóór 15 januari 2018 een mail te sturen naar vacatures@sintannaboxmeer.nl onder vermelding van 17-68-RVT. 

 

 

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteldhttps://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2017/12/sintanna4bcn1.jpg
Naam organisatie
Stichting Sint Anna
Naam contactpersoon
mevrouw E. Hoenselaar
E-mail contactpersoon
vacatures@sintannaboxmeer.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
15 januari 2018
"Naar begin pagina"
2017-12-30T09:47:04+00:00