Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Veldhoven
Reageren vóór 28 januari 2018

Naam organisatie
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
Provincie
Noord-Brabant
Vergaderlokatie
Veldhoven
Profiel bedrijf

Stichting Veldvest bestaat sinds 1999 en is het bevoegd gezag van 14 basisscholen, één school voor speciaal onderwijs en één school voor speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs. Onze scholen bevinden zich in Veldhoven, Vessem, Steensel, Wintelre en Knegsel. Zij hebben een katholieke, protestants-christelijke of algemeen bijzondere grondslag.

Veldvest verzorgt een kwalitatief hoogwaardig onderwijs- en vormingsaanbod voor leerlingen vanaf drie jaar. Dit stelt hen in staat rond het twaalfde levensjaar drempelloos de overstap te maken naar het vervolgonderwijs dat past bij hun aanleg en motivatie, waarbij leer- en ontwikkelingsmogelijkheden gedurende de basisschoolperiode optimaal zijn gerealiseerd.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
Zoekt per
1 juli 2018
Deskundigheidsgebied
HR beleid, innovatieve (organisatie)processen en ict
Profiel functie

Stichting Veldvest werkt met een raad van toezicht en een college van bestuur. De raad van toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het college van bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de Stichting. De raad van toezicht staat het college van bestuur met advies terzijde.

Stichting Veldvest zoekt met ingang van 1 juli 2018 een

lid van de raad van toezicht
met kennis en ervaring op het gebied van HR beleid,
innovatieve (organisatie)processen en ict

Profiel kandidaat

Als u belangstelling heeft en zich herkent in het onderstaande profiel, dan wordt u uitgenodigd om te solliciteren. U wordt geacht niet beroepsmatig, zakelijk of familiair bij de Stichting betrokken te zijn. 


Profiel

Volgens het reglement van de raad van toezicht dient het te werven lid:

  • affiniteit met de doelstelling en onderwijsfunctie van de Stichting te hebben;
  • algemene bestuurlijke kwaliteiten en ervaring te hebben;
  • kennis van de HR-cyclus te hebben;
  • affiniteit met arbeidsrecht te hebben;
  • ervaring met innovatieve processen te hebben;
  • ervaring met ict-ontwikkelingen te hebben.

 

De kandidaat heeft daarnaast proactief contact met de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (gmr) om op een toegankelijke en waardevolle wijze te communiceren over wederzijdse aandachtspunten. De raad van toezicht vergadert gemiddeld vijf keer per jaar.


Arbeidsvoorwaarden

Een uitgebreide profielschets kan worden opgevraagd bij stichting Veldvest, per email: stafbureau@veldvest.nl. Belangstellenden wordt gevraagd hun reactie met CV uiterlijk 27 januari 2018 per email te sturen naar de voorzitter van de benoemingsadviescommissie, mevrouw E. Noot-van den Heuvel.

 

Sollicitatiegesprekken vinden plaats op 19 en 20 februari 2018.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/veldvest-1.jpg
Naam organisatie
Stichting Veldvest, voor bijzonder onderwijs
Naam contactpersoon
mevrouw E. Noot-van den Heuvel
E-mail contactpersoon
stafbureau@veldvest.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
28 januari 2018
"Naar begin pagina"
2018-01-13T08:04:05+00:00