Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Sport en recreatie
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Zwolle
Reageren vóór 15 februari 2018

Naam organisatie
Stichting SportService Zwolle
Provincie
Overijssel
Vergaderlokatie
Zwolle
Profiel bedrijf

Stichting SportService Zwolle is ‘aannemer’ van het gemeentelijke sportbeleid. Op basis van een prestatieovereenkomst met de gemeente Zwolle geeft SportService Zwolle zelfstandig uitvoering aan het gemeentelijke sportbeleid. De organisatie is uitgegroeid tot een ambitieus en hecht team van zesendertig medewerkers met de passie om de intrinsieke waarde van sport en bewegen zo optimaal mogelijk te benutten en de sportverenigingen zo optimaal mogelijk bij te staan om te komen tot vitale sportverenigingen.

Aantal werkzame personen
20-50 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Stichting SportService Zwolle
Zoekt per
1 april 2018
Deskundigheidsgebied
financiën en/of juridische zaken
Profiel functie

Binnen de Raad van Toezicht van Stichting SportService Zwolle is een vacature ontstaan voor

Lid Raad van Toezicht (m/v)
Onafhankelijk toezichthouder met grote affiniteit met sport en bewegen

 

Profiel kandidaat

Wenselijke ervaring
Naast bestuurlijke en/of toezichthoudende ervaring heeft de Raad van Toezicht nu vooral behoefte aan expertise op het gebied van de volgende kennisvelden: financiën en juridische zaken. Vanwege de betrokkenheid van de Stichting met het bewegingsonderwijs op de scholen, strekt kennis en ervaring hiermee tot aanbeveling.

 

Profieleisen

  • Academisch denk- en werkniveau

  • Bestuurlijke ervaring in combinatie met toezichthoudende kwaliteiten

  • Affiniteit met sport-(besturen en –organisaties) en onderwijs

  • Beschikking over een relevante bestuurlijke netwerk, bij voorkeur in het sport- en maatschappelijk veld en binding met de regio Zwolle

  • Maatschappelijk actief

  • Vermogen op strategisch niveau te acteren door zich op hoofdlijnen een oordeel te kunnen vormen over door de directeur/bestuurder voorgelegde aangelegenheden

  • Vermogen om als klankbord voor de directeur/bestuurder te kunnen fungeren  

 


Arbeidsvoorwaarden

Informatie
Belangstellenden kunnen informatie over de bedrijfsactiviteiten van SportService Zwolle verkrijgen via www.sportservicezwolle.nl    

 

Reacties
U kunt uiterlijk tot 15 februari a.s. per email reageren met een motivatiebrief en CV ter attentie van de Raad van Toezicht via: j.vanleeuwen@sportservicezwolle.nl   https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/01/SportService-Zwolle4bcn-1.jpg
Naam organisatie
Stichting SportService Zwolle
Naam contactpersoon
De heer J. van Leeuwen
Telefoon contactpersoon
038-4236686
E-mail contactpersoon
j.vanleeuwen@sportservicezwolle.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
15 februari 2018
"Naar begin pagina"
2018-01-13T19:29:42+00:00