Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Onbezoldigde functie
Plaats Utrecht
Reageren vóór 1 maart 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Stichting STBN
Provincie
Utrecht
Vergaderlokatie
Utrecht
Profiel bedrijf

Stichting STBN zet zich in voor een gezonde organisatie van de geboortezorg in Nederland.
Als ondernemende advies- en projectorganisatie helpen we ketenpartners met slim organiseren. 

 

STBN is een stichting zonder winstoogmerk; innovatie is de rode draad door de jaren heen.
We volgen de ontwikkelingen in de geboortezorg van dichtbij, helpen plannen om te zetten in concrete actie, stimuleren innovatie en adviseren samenwerkingsverbanden. Samen met partijen in het veld ontwikkelen we nieuwe zorgconcepten en zetten gezamenlijke bedrijven op. 

 

Samenwerking – bedrijfsvoering – advisering 

Als projectorganisatie hebben we veel praktijken/maatschappen, echocentra en geboortecentra opgezet en tijdelijk geëxploiteerd. STBN heeft veel expertise opgebouwd in het opzetten van samenwerking tussen de 1e en 2e lijn en heeft een stevig landelijk netwerk. We adviseren VSV’s en andere partijen die een gezamenlijk doel willen realiseren en begeleiden een aantal projecten die zich richten op integrale geboortezorg en bekostiging. 

Aantal werkzame personen
10-20 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Stichting STBN
Zoekt per
21 januari 2018
Deskundigheidsgebied
Geboortezorg
Profiel functie

De Raad van Toezicht heeft: 

 • Affiniteit met de doelstelling en functie van STBN, met als kernthema innovatie en ondernemerschap in de geboortezorg.
 • Een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Het vermogen en de attitude om de directeur van STBN met raad en als klankbord terzijde te staan.
 • Strategisch inzicht en het vermogen om het beleid van STBN en het functioneren van de organisatie en haar directeur te toetsen.
 • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling.
 • Inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als STBN stellen.
 • Het vermogen om zich op hoofdlijnen een oordeel te vormen over door de directeur
  voorgelegde aangelegenheden.
Profiel kandidaat
 • Het nieuwe lid van de RvT heeft gevoel voor de juiste mix van innoveren met passie en ondernemen met gezond verstand.
 • Het nieuwe lid van de RvT is eerstelijns verloskundige. Het is belangrijk dat hij/zij een goed beeld van behoeften en strategische ontwikkelingen in de Geboortezorg.

Arbeidsvoorwaarden

Als onafhankelijke en ondernemende stichting hechten we waarde aan professioneel toezicht. De Raad van Toezicht houdt toezicht volgens de normen geformuleerd in de Zorgbrede GovernanceCode 2017. De RvT komt minimaal 5 keer per jaar bijeen. Honorering vooralsnog onder norm NVTZ. De Raad van Toezicht bestaat uit een voorzitter en 4 leden, waaronder een verloskundige en een gynaecoloog.

 

De positie van verloskundige is vacant, door het aftreden van een van de leden van de Raad.

 

Interesse?

Reacties met motivatie en cv ontvangen wij graag uiterlijk 1 februari 2018 per e-mail, gericht aan mevrouw M. van Lunteren, personeelsfunctionaris.

 

2018-01-21T10:13:25+00:00