De Kunstbeweging

lid voor de Raad van Toezicht

Bestuurlijke ervaring en kennis kunst en cultuur.