Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Sichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Herten
Reageren vóór 18 februari 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
CITAVERDE College
Provincie
Limburg
Profiel bedrijf

CITAVERDE College is een onderwijsinstelling voor VMBO en MBO en volwassenenonderwijs en heeft zes verschillende locaties in Limburg. Leerlingen en volwassenen met interesse in de groene sector vinden bij het CITAVERDE College een passende opleiding. Wij leveren leerlingen af die doorgaan en helpen in de ontwikkeling naar economisch en ecologisch bloeiende regio’s. CITAVERDE College loopt voorop in vakmanschap en ondernemerschap en zorgt daarmee voor een beter, mooier en leuker leven.

 

Wij onderscheiden ons op de thema’s Ecologie / Natuur / Biologie, Duurzaamheid, Design / Herontwerp, Internationalisering, Ondernemerschap. Daarbij werkt het CITAVERDE College veel samen met regionale partners in onderwijs, maatschappelijke organisaties, overheden en de beroepspraktijk. Kijk voor meer informatie ook op www.citaverde.nl.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht CITAVERDE College
Zoekt per
5 februari 2018
Deskundigheidsgebied
Governance maatschappelijke organisaties
Profiel functie

Binnen de Raad van Toezicht bestaat op korte termijn een vacature die op bindende voordracht van de Ondernemingsraad zal worden ingevuld. De Ondernemingsraad is ook vertegenwoordigd in de Selectie- en Benoemingscommissie Raad van Toezicht. Er worden kandidaten gezocht met brede bestuurlijke en/ of toezichthoudende ervaring en uitgebreide expertise op het gebied van onderwijskundige zaken; in het bijzonder op het gebied van het toepassen van informatietechnologie in het onderwijs.Wij zoeken kandidaten met gevoel voor en een duidelijke visie op de ontwikkelingen in het beroepsonderwijs, de relatie tussen deze ontwikkelingen, de wijze van organiseren, netwerken en samenwerken.

 

De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de bestuurders en op de algemene gang van zaken binnen de organisatie. De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden met een duidelijke portefeuilleverdeling en participatie in een aantal commissies. Daarnaast beschikt elk lid van de Raad van Toezicht over ervaring om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen.

Profiel kandidaat
  • academisch werk- en denkniveau;
  • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan een organisatie als CITAVERDE College stellen;
  • verankering in de regio Zuidoost Nederland;
  • voldoende inzicht in taken en rollen tussen Raad van Toezicht en bestuurders en bekend zijn met de huidige visie op governance in maatschappelijke organisaties;
  • De capaciteit om de bestuurders met raad en als klankbord ter zijde te staan;
  • integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • het vermogen om in teamverband te functioneren;
  • in staat zijn tot kritische zelfreflectie.

Arbeidsvoorwaarden

IS UW BELANGSTELLING GEWEKT?

Stuur dan uw sollicitatiebrief en CV vóór 18 februari a.s. naar CITAVERDE College, t.a.v. Theo Hendrikx, Hoofd P&O a.i., Postbus 569, 6040 AN Roermond, of mail naar hr@citaverde.nl. Voor nadere informatie over de functie kunt u contact opnemen met mevrouw drs. Ans Gielen, vicevoorzitter Raad van Toezicht, telefoonnummer: 06-38221455.

 

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op dinsdag 20 maart 2018 vanaf 18.00 uur in Roermond.

 

Acquisitie t.a.v. deze advertentie wordt niet op prijs gesteld

2018-02-16T21:42:16+00:00