Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie
Plaats Hengelo
Reageren vóór 21 februari 2018
deze vacature is niet meer actief ...

Naam organisatie
Stichting Rozet
Provincie
Overijssel
Vergaderlokatie
Hengelo
Profiel bedrijf

Roset is een ondernemende, sociaal maatschappelijke advies- en programma organisatie met focus op de zorg en als kern werkgebied Twente.

 

Wij adviseren en begeleiden zorgaanbieders, financiers van zorg en organisatienetwerken voor zorg- en welzijn, gericht op het versterken van de eerste lijn. Dit doen wij in samenwerking met onze opdrachtgevers. Dit, met als doel, om de patiënt en burger te voorzien van nabije, doelmatige, kwalitatief verantwoorde, toegankelijke en waarde gerichte zorg.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Stichting Rozet
Zoekt per
13 februari 2018
Deskundigheidsgebied
Consultancy-ervaring
Profiel functie

Governance

Roset valt niet volledig onder het regime van de Governance Code. Wel wordt er in de geest van de code en de vigerende statuten gewerkt. De dagelijkse leiding van de organisatie ligt bij de directeur. Deze legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht, bestaande uit minimaal twee en maximaal drie leden, wordt momenteel gevormd door twee personen. Als gevolg van het bereiken van de maximale zittingstermijn c.q. andere werkzaamheden, zullen beide leden met ingang van 1 april 2018 afscheid nemen. Om deze reden is Roset per 1 april 2018 op zoek naar een nieuwe Raad van Toezicht voor Roset.

De Raad van Toezicht kijkt integraal en overstijgend naar alle vraagstukken en is medeverantwoordelijk voor de beoordeling ervan. Ze is collectief verantwoordelijk voor de totale gang van zaken. Er zijn periodieke contacten met de interne belanghebbenden en de zorgverzekeraar. De betrokkenheid bij de organisatie krijgt ook vorm door incidentele deelname aan belangrijke Roest-Activiteiten.

De uitdagingen waarvoor Roset anno 2018 staan, doen een groot beroep op de directeur en medewerkers om met kracht en creativiteit vanuit een brede taakopvatting, een bijdrage te leveren aan een nog betere zorg voor de patiënt en burger in de eerste lijn, waaraan het belang van de eigen organisatie ondergeschikt is. Deze uitdaging heeft ook effect op de wijze waarop de Raad van Toezicht zijn rol invult en wat van een Raad van Toezicht wordt verwacht. Het is de verantwoordelijkheid van de Raad van Toezicht om de ontwikkelingen en uitdagingen van Roset te beschouwen en hierover met de directeur intensief van gedachten te wisselen. In dit verband wordt van een lid van de Raad van Toezicht verwacht dat deze enerzijds de directeur stimuleert, motiveert en faciliteert en tegelijkertijd het forum biedt voor verantwoording in dialoog. Dit vraagt om inhoudelijke oriëntatie, betrokkenheid en sensitiviteit, om uiteindelijk op het niveau van de individuele cliënt in Twente een optimalisatie van de zorg voor die cliënt te bereiken.

Profiel kandidaat

Samen met de directeur is onderstaand profiel voor de nieuw aan te trekken toezichthouder tot stand gekomen.

  • Denkt vanuit cliënten en heeft zicht op ontwikkelingen in vraag/behoefte van toekomstige cliënten;
  • Heeft kennis van/ervaring met organisatieontwikkeling, projectmatig werken en (her)inrichtingsvraagstukken en heeft oog voor bestuurlijke en politieke verhoudingen;
  • Heeft kennis van/ervaring met (cultuur-)veranderingstrajecten, samenwerkingsvraagstukken en kijkt daarbij vooral naar het versterken van de rol en inbreng van de professional in relatie tot de dienstverlening aan de cliënt die aangewezen is op zorg;
  • Is bekend met belangrijke samenwerkingspartners, waaronder zorgverzekeraars en heeft zicht op de politieke context;
  • Is inspirerend en creatief als het gaat om nieuwe ideeën en concepten in de zorg; blijft daarbij uitgaan van de veranderende vraag/behoefte van de (toekomstige) cliënten in de Twentse regio;
  • Heeft consultancy-ervaring (bij voorkeur een juridische of bedrijfskundige achtergrond).

Arbeidsvoorwaarden

Honorering

De vergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is binnen de wettelijke richtlijnen.

Procedure

Voor meer informatie over deze vacature kunt u contact opnemen met de heer Gert-Jo van Doornik op telefoonnummer 06-46267442. U kunt reageren op deze vacature door uw brief per mail te richten aan w.devries@roset-twente.nl, o.v.v. ‘vacature raad van toezicht Roset’.

 

U kunt reageren tot: 21-02-2018.

 

De kennismakingsgesprekken zullen bij Roset plaatsvinden in week 9 en 10.

 

Benoeming in de RvT vergadering van 19 april 2018.

2018-02-18T15:56:41+00:00