Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Sichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l WNT honorarium
Plaats Gelderland
Reageren vóór 19 maart 2018

Naam organisatie
Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten
Provincie
Barneveld
Profiel bedrijf

Norschoten is een zorgorganisatie waar uw wens voorop staat. U vindt bij ons een thuis, waar ruimte is voor ontmoeting en aandacht voor elkaar.

Norschoten biedt verpleeghuiszorg in Barneveld (Kweekweg en Klaverweide) en Garderen.

In Putten en Elspeet biedt Norschoten verpleeghuiszorg in verpleegappartementen in de vorm van Volledig Pakket Thuis (VPT).

In Barneveld, Scherpenzeel, De Valk, Elspeet en Garderen wordt ook dagbehandeling geboden. Daarnaast biedt Norschoten verpleeghuiszorg in verschillende verzorgingshuizen in Barneveld (Elim), Voorthuizen (Nieuw Avondrust ) en Scherpenzeel (Het Huis in de Wei).

Hospicezorg wordt geboden in Hospice Barneveld, locatie Kweekweg Barneveld.

Norschoten heeft ruim 600 medewerkers en er zijn circa 500 vrijwilligers actief.

Aantal werkzame personen
500-1000 FTE
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten
Zoekt per
8 maart 2018
Deskundigheidsgebied
Financieel profiel
Profiel functie

De raad van toezicht hecht aan een open en transparante cultuur. Dat is ook zichtbaar in het functioneren van de raad. De leden leveren een actieve bijdrage aan de oordeels- en besluitvorming, vanuit een eigen inhoudelijk profiel. Er is oog voor persoonlijke verhoudingen, zowel onderling als in de contacten met de raad van bestuur, de medewerkers en de medezeggenschapsorganen. Norschoten past de Governancecode Zorg 2017 toe. Conform deze code staan cliënt en medewerker centraal in het toezicht en kunnen leden zich verplaatsen in hun belangen.

Profiel kandidaat

De raad van toezicht van Norschoten zoekt vanwege het einde van de zittingstermijn van een van haar leden een

lid van de raad van toezicht met een financieel profiel

 

De gegadigde voor de functie van lid van de raad van toezicht van Norschoten:

  • is belijdend lid van een van de christelijke kerken
  • heeft een binding met de regio waarin Norschoten actief is
  • heeft aantoonbare affiniteit met de maatschappelijke opgave van zorgorganisaties
  • is bereid zich nader te scholen zoals benoemd in de governancecode, al dan niet via de NVTZ.
  • oor deze specifieke vacature geldt bovendien dat de kandidaat beschikt over:
  • ruime bestuurlijke ervaring in een financiële functie voor een complexe professionele zorgorganisatie, in het bedrijfsleven of bij een grote (semi-)overheidsinstelling
  • een sterke vakinhoudelijke kennis en het vermogen om deze kennis te verbinden met niet-financiële thema’s, zoals strategieontwikkeling en de inrichting van bedrijfsprocessen
  • inzicht in de financiële doorwerking van het strategisch beleid, de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en de dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving
  • het vermogen om door de cijfers heen te kijken en zich daarbij als kritisch klankbord op te stellen
  • een stevige maatschappelijke statuur en een voor Norschoten relevant netwerk.

Arbeidsvoorwaarden

Procedure

De selectiecommissie bestaat uit twee leden van de raad van toezicht. De raad van bestuur van Norschoten is als adviseur aan de commissie toegevoegd, evenals een lid van de ondernemingsraad en een lid van de cliëntenraad.

 

Meer informatie

Voor aanvullende informatie over deze (bezoldigde) functie kunt u contact opnemen met de heer E. Kas, vicevoorzitter van de raad van toezicht en lid van de financiële commissie, via secretariaatraadvantoezicht@norschoten.nl.

De sollicitatiegesprekken vinden plaats op donderdag 5 april a.s. tussen 19.00 – 22.00 uur in Barneveld.

De vacature kunt u hier in pdf downloaden.

 

Interesse?

Bent u de geschikte kandidaat voor de raad van toezicht van zorgorganisatie Norschoten? We horen graag waarom u een toezichthoudende rol ambieert, waarom bij een zorgorganisatie en waarom bij Norschoten.

U kunt uw belangstelling tonen tot uiterlijk 19 maart 2018 via secretariaatraadvantoezicht@norschoten.nl, voorzien van uw motivatie en curriculum vitae.Naam organisatie
Stichting Christelijk Verpleeghuis Norschoten
Naam contactpersoon
De heer E. Kas
E-mail contactpersoon
secretariaatraadvantoezicht@norschoten.nl
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
19 maart 2018
"Naar begin pagina"
2018-03-08T09:15:25+00:00