Instituut voor Maatschappelijk Werk (IMW)

Lid van de Raad van Toezicht

Ervaring met financieringsstromen in het sociaal domein.