Lid Raad Toezicht – Lid RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm dagelijks bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Vergoeding vindt plaats conform richtlijnen NVTZ.
Plaats Lelystad/Almere
Reageren vóór 26 maart 2018

Naam organisatie
Woonzorg Flevoland
Provincie
Flevoland
Profiel bedrijf

Woonzorg Flevoland is een organisatie die een breed aanbod heeft aan zorg, diensten en welzijnsactiviteiten.

Onze zorg en diensten zijn erop gericht om ouderen met lichamelijke en psychogeriatrische (bijv. dementie) zorgvragen de ondersteuning én zorg te bieden die zij nodig hebben. Ook verlenen wij thuiszorg aan mensen, zodat zij zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen met onze zorg en ondersteuning.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht Woonzorg Flevoland
Zoekt per
8 maart 2018
Profiel functie

De Raad van Toezicht vervult de rol van toezichthouder, klankbord en werkgever. Zij bewaakt de maatschappelijke doelstelling en houdt toezicht op de algemene gang van zaken bij Woonzorg Flevoland. De belangen van de organisatie en van onze cliënten en alle overige stakeholders  staan voorop. De Zorgbrede Governance Code vormt hierbij een belangrijk kader.

Woonzorg Flevoland is een ambitieuze organisatie in een dynamische en sterk veranderende omgeving. Dit maakt de rol van lid van de Raad van Toezicht zeer uitdagend en interessant.

De Raad van Toezicht van Woonzorg Flevoland bestaat uit vijf leden. Wij vinden het belangrijk dat de Raad van Toezicht bestaat uit leden die complementair zijn. Daarbij wordt gestreefd naar een mix van leden met een diversiteit in sekse, leeftijd, achtergrond, deskundigheden en netwerk. De Raad opereert vanuit een collectieve integrale verantwoordelijkheid waarbij alle leden in staat en bereid moeten zijn hun bijdrage te leveren.

De raad vergadert gemiddeld vijf keer per jaar. Daarnaast legt zij werkbezoeken af en voert zij jaarlijks een zelfevaluatie uit. De Raad heeft éénmaal per jaar gesprekken met de cliëntenraden en ondernemingsraad. Er wordt gewerkt met een jaaragenda die geënt is op de jaarlijkse beleids- en controlecyclus. Binnen de Raad wordt gewerkt met de auditcommissies financiën, kwaliteit en veiligheid en met een renumeratie-commissie. De leden van de Raad worden voor vier jaar benoemd en kunnen maximaal éénmaal herbenoemd worden.

Profiel kandidaat

Van de kandidaat verwachten wij:

 • Een academisch werk- en denkniveau.
 • Algemene bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.
 • Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een zorgorganisatie.
 • Inzicht in de taken van en de rollen tussen Raad van Toezicht en Raad van Bestuur, in een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
 • Een goede antenne voor maatschappelijke en politiek-bestuurlijke verhoudingen.
 • Kennis van de regionale situatie (Lelystad/Almere) door werk en/of wonen.
 • Het vermogen om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, uw aandeel te leveren in de Raad van Toezicht.
 • Betrokkenheid bij een actieve en ondernemende zorgorganisatie.
 • Een dosis gezond verstand en gevoel voor humor.
 • Voldoende beschikbaarheid (ook overdag).
 • Bereid om wisselende diensten te werken
 • Uitstekende communicatieve vaardigheden. Tactvol, feitelijk en betrouwbaar communiceren is in deze functie belangrijk.

Arbeidsvoorwaarden

Wij bieden:

Een interessante toezichthoudende functie. Woonzorg Flevoland bevindt zich door de maatschappelijke veranderingen in een uitdagend groeiproces.

Voor nadere informatie over de inhoud van de vacature kunt u contact opnemen met: Dhr. Dr. B.J.N. Schreuder, voorzitter RvT,  via het bestuurssecretariaat:  mevrouw L. Haan, telefoon 0320-229121.

 

Uw sollicitatie:

U kunt uw sollicitatie richten aan mevrouw L. Haan, bestuurssecretariaat  voor 26 maart a.s. via email: lhaan@woonzorgflevoland.nl.Naam organisatie
Woonzorg Flevoland
Naam contactpersoon
Dhr. Dr. B.J.N. Schreuder
Telefoon contactpersoon
0320-229121
E-mail contactpersoon
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
26 maart 2018
"Naar begin pagina"
2018-03-08T10:11:08+00:00