Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland (SONB)

Lid Raad van Toezicht

Kwaliteit en veiligheid van zorg

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Colijnsplaat | Zeeland
Sluit 26 oktober 2020


Omschrijving Vacature

Leden Raad van Toezicht

Vacaturenummer: 2005

Niveau:

Locatie: Cleijenborch

Lid Raad van Toezicht – clientperspectief en financieel perspectief

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland (SONB), Colijnsplaat

 

De organisatie

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland (SONB) levert zorg in zorgcentrum Cleijenborch te Colijnsplaat en welzijnsdiensten in Amaliahof te Wissenkerke. Het zorgcentrum behelst 88 appartementen. De stichting biedt naast intramurale zorg ook thuiszorg, huishoudelijke hulp/zorg, en Tafeltje Dekje op heel Noord-Beveland. Bovendien verhuurt zij binnen zorgcentrum Cleijenborch een aantal appartementen met zorg, zodat cliënten prettig kunnen wonen in een veilige en beschutte omgeving, met zorg en ondersteuning wanneer dat nodig is.

Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland heeft als doelstelling: “het bieden van gastvrije zorg waarbij de cliënt regisseur is van zijn of haar eigen leven”. Wij werken vraaggericht vanuit kleinschalige teams, zijn proactief en ondernemend. Bij de begeleiding, ondersteuning en verzorging van cliënten werken we intensief samen met familieleden en mantelzorgers, met als doel het leven van de cliënt zo aangenaam mogelijk te maken en de zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de cliënt zo lang mogelijk te behouden en/of te vergroten.

 

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht heeft tot taak toezicht te houden op de besturing door de Raad van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen Stichting Ouderenzorg Noord-Beveland als maatschappelijke onderneming. Zij voert haar taken uit vanuit een proactieve en constructieve benadering, op basis van onderling vertrouwen en vertrouwen naar de Raad van Bestuur. De Raad van Toezicht sluit in haar toezicht aan bij de visie en kernwaarden van de organisatie, te weten: gastvrijheid, gelijkwaardigheid en verbondenheid. De Raad van Toezicht heeft een eigenstandige positie en taak. Ten behoeve van deze eigen rol, heeft de Raad van Toezicht haar eigen visie op toezicht geformuleerd, passend bij de snel veranderende omstandigheden in het huidige zorglandschap.

De Raad van Toezicht opereert als collegiaal team en hanteert de Governancecode Zorg 2017. Bij deze Raad van Toezicht past een inspirerende, evenwichtige kandidaat met een verbindende persoonlijkheid die zijn/haar functie met zichtbare betrokkenheid, relativeringsvermogen, (zelf)reflectie en met een vleugje humor kan uitvoeren.

Met het oog op de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en het vastgestelde rooster zijn we op zoek naar een tweetal toezichthouders. Het lid Raad van Toezicht met aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg betreft een bindende voordracht vanuit de Cliëntenraad

 

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied vastgoed en financiën

 • Ruime kennis en ervaring op strategisch niveau op het gebied van huisvesting in de zorg, in staat om investeringsbeslissingen inzake vastgoed te beoordelen in het licht van verantwoorde vermogensparameters en toe te zien op het kostenefficiënt benutten van vastgoed.
 • Bezit de ervaring en de kennis om thema’s te behartigen als de afstemming tussen strategie en bedrijfsprocessen, de financiële doorwerking van het strategisch beleid en de financiële consequenties van veranderingen in wet- en regelgeving en van dynamische ontwikkelingen in de externe omgeving.
 • Scherpe financiële blik, geeft invulling aan de klankbordfunctie voor de Raad van Bestuur in het kader van de financiële continuïteit.
 • Heeft ervaring / affiniteit met vraagstukken op het gebied van informatisering.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.

 

Specifiek profiel lid Raad van Toezicht, aandachtsgebied kwaliteit en veiligheid van zorg

 • Beschikt over bestuurlijke ervaring in een complexe organisatie in de zorg of in het brede maatschappelijke werkveld.
 • Ervaring als toezichthouder is een pre.
 • Beschikt over een heldere visie op de langdurige zorg en op maatschappelijke ontwikkelingen, is bekend met de veranderende zorgvragen van cliënten in de VVT-sector.
 • Aantoonbare affiniteit en ervaring met de participatie van cliënten in het zorgproces en het bestuur van de organisatie.
 • Bekendheid met relevante wetgeving rond medezeggenschap van cliënten.
 • Diepgaande kennis en ervaring met het proces van kwaliteit en veiligheid in de VVT-sector.
 • Heeft ervaring / affiniteit met vraagstukken op het gebied van digitalisering en domotica.
 • Fungeert als een gewaardeerde gesprekspartner om mee te denken over innovatieve en creatieve concepten vanuit het zorgperspectief van de cliënten.
 • Beschikt over een stevige maatschappelijke statuur en een voor de organisatie relevant netwerk.

Verder heeft de toezichthouder een goed beeld van de actualiteit in de zorg, innovatieve zorginhoudelijke en klantgerichte ontwikkelingen en kan deze binnen de organisatie plaatsen. De toezichthouder is in staat om op strategisch niveau te denken en overziet de bestuurlijke thema’s en heeft kennis van de sociale kaart van Zeeland. De toezichthouder woont bij voorkeur in de regio en maakt deel uit van regionale netwerken waardoor hij/zij voeling houdt met wat er in de regio leeft.

 

Meer informatie

Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website www.cleijenborch.nl


Informatie- en Sollicitatiegegevens

U kunt contact opnemen met de vice voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Theo Quaak, telefoonnummer 06-20021076 of met onze directeur/bestuurder, mevr. drs. Jolanda Meijer, telefoonnummer 0113-240900. Voor informatie over de cliëntenraad kunt u contact opnemen met de voorzitter van de cliëntenraad, de heer Gerard Geelhoed, telefoonnummer 06-22330056.

Uw reactie, voorzien van uw curriculum vitae, zien wij graag voor 26 oktober a.s. tegemoet via rvt@cleijenborch.nl

De gesprekken staan gepland op maandag 2 en dinsdag 3 november a.s. (in de middag).


Sluit 26 oktober 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"