MEE Rotterdam Rijnmond

Lid Raad van Toezicht

Sociaal-Maatschappelijk

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 23 oktober 2020


Omschrijving Vacature

MEE Rotterdam Rijnmond is op zoek naar een Toezichthouder met een sociaal-maatschappelijke blik en een lokaal netwerk

De organisatie
De experts van MEE Rotterdam Rijnmond ondersteunen mensen met een beperking zodat zij mee kunnen doen. Meedoen is grip op je leven hebben en houden. Meedoen is meer dan goede hulp en ondersteuning. Meedoen is zelfstandig wonen, naar school gaan, werk hebben. De experts van MEE maken meedoen mogelijk. Onze kennis en ervaring dragen bij aan een samenleving die beter ingericht is voor mensen met een beperking. Dit doen we op verschillende terreinen: in sociale teams, in het onderwijs, bij het begeleiden naar sport en als jobcoach op het gebied van arbeid en vanuit de Wet Langdurige Zorg.

MEE is er voor iedereen die, als gevolg van een chronische ziekte of een beperking op lichamelijk, verstandelijk of cognitief gebied, te maken heeft met complexe vraagstukken of problemen ondervindt met zelfredzaamheid of maatschappelijke participatie. De experts van MEE Rotterdam Rijnmond helpen mensen door het verstrekken van informatie en advies, het geven van ondersteuning en het begeleiden naar hulp of activiteiten. MEE werkt vanuit de overtuiging dat cliënten over vaardigheden, kwaliteiten en mogelijkheden beschikken. Dat mensen zelf verantwoordelijk zijn voor de regievoering over hun leven en de keuzes die ze maken en dat iedereen recht heeft op volwaardige deelname aan het maatschappelijk leven. Kernwaarden die MEE hanteert zijn professionaliteit, deskundigheid, flexibiliteit, daadkracht en betrouwbaarheid.

Bij MEE Rotterdam Rijnmond werken meer dan 200 medewerkers. De omzet bedraagt ruim € 12 miljoen en MEE Rotterdam heeft ruim 5000 cliënten. De individuele ondersteuning, uitgevoerd in de gemeentelijke sociale teams, bedraagt ongeveer 60% van de omzet. De overige 40% bestaat uit schoolmaatschappelijk werk, zorgonderwijsspecialisten, projecten op het gebied van arbeid, sport en zelfstandig reizen en cliëntondersteuning.

Daarnaast neemt MEE een proactieve rol in bij het signaleren van relevante ontwikkelingen en schept voorwaarden voor maatschappelijke activering en integratie. Onder andere door het opbouwen en onderhouden van relevante netwerken. MEE Rotterdam Rijnmond werkt in Rotterdam en de zeven omliggende gemeenten: Schiedam, Barendrecht, Albrandswaard, Ridderkerk, Capelle aan den IJssel, Krimpen aan den IJssel en Lansingerland. MEE werkt actief en nauw samen met ketenpartners om haar missie te realiseren en maakt deel uit van de landelijk dekkende coöperatie MEE NL.

De afgelopen jaren heeft MEE Rotterdam Rijnmond een veranderingsproces doorgemaakt van onafhankelijk cliëntondersteuner naar expert op het gebied van mensen met een beperking. De ontwikkelingen in het sociaal domein vragen om een nieuwe positie en rol in het maatschappelijk veld.

Door het aftreden van een lid van de Raad van Toezicht per ultimo 2020 zoekt MEE Rotterdam Rijnmond een goede kandidaat die de rol van lid van Raad van Toezicht op zich willen nemen vanaf 1 januari 2021.

De Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden (inclusief de voorzitter). Bij de werving kijken we kritisch naar de juiste combinatie van ervaring, deskundigheid en stijl. Het nieuwe lid moet een aanvulling zijn op de ambitieuze, gedreven en betrokken raad en bij voorkeur een goed netwerk in de Rotterdamse regio hebben.

De Raad van Toezicht is het orgaan dat op maatschappelijk verantwoorde wijze toezicht houdt op en werkgever is van de bestuurder. Tevens toetst ze de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de bestuurder. Ze fungeert als klankbord voor de bestuurder en keurt besluiten van de bestuurder goed (bijvoorbeeld belangrijke strategische, organisatie- en investeringsbeslissingen). Uiteraard alles conform de vastgelegde statuten en de code van good governance. Het is de kunst van een goede raad om te schakelen tussen afstand en nabijheid; toezichthouden en klankbord zijn; persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke distantie; stevig positie innemen en toegankelijk zijn. De onderwerpen waarop de raad toezicht houdt zijn onder andere:

 • ontwikkeling, uitvoering en evaluatie van de strategie;
 • kwaliteit en veiligheid;
 • de organisatie en haar prestaties;
 • het werkklimaat en de kwaliteit van het vertegenwoordigend overleg;
 • het functioneren van de bestuurder;
 • belangrijke externe ontwikkelingen;
 • het relatiepatroon met de belangrijkste stakeholders en de externe reputatie;
 • de statutair voorgeschreven taken.

De raad komt vijf keer per jaar bij elkaar.

Sociaal-maatschappelijk profiel
Wij zoeken kandidaten die passen bij de cultuur van MEE Rotterdam Rijnmond, bij de stijl van deze raad en bij de diversiteit van Rotterdam. Een aantal eigenschappen is voor deze rol onontbeerlijk: intrinsieke betrokkenheid en motivatie; hoge mate van medemenselijkheid; ambitieus, creatief, innovatief, vernieuwend met realiteitszin, krachtige persoonlijkheid met gevoel voor humor.

Specifiek voor deze functie zoeken we kandidaten die actief zijn in hun loopbaan, ruime ervaring hebben op het sociaal-maatschappelijk vlak en beschikken over een netwerk in het lokale krachtenveld. Je weet wat er speelt in de Rotterdamse context, hebt ervaring met het lokaal bestuur, hebt actuele kennis van het domein van zorg en welzijn en kan denken als een sociaal ondernemer. Ervaring als toezichthouder is een pré en affiniteit met mensen met een beperking.

De competenties waar alle raadsleden over dienen te beschikken:

 • affiniteit met de doelstelling van de stichting in het algemeen en met klantperspectief in het bijzonder;
 • algemene bestuurlijke kwaliteiten;
 • een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
 • het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen;
 • het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
 • in staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen;
 • verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
 • een brede maatschappelijke oriëntatie;
 • inzicht in de eisen die kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit aan MEE Rotterdam Rijnmond stellen;
 • passend bij de Rotterdamse cultuur en diversiteit.

Voor de samenstelling van de Raad van Toezicht vinden we diversiteit belangrijk en zoeken we aansluiting op de verschillende doelgroepen waar MEE zich op richt.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

De vergoeding voor het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van MEE Rotterdam Rijnmond is vastgesteld op een honorarium van € 6.000,= per jaar.

De termijn om op deze positie te reageren sluit op 23 oktober 2020. De gesprekken bij MEE Rotterdam Rijnmond vinden plaats op dinsdagmiddag 3 november 2020. Wij lezen graag terug waarom u deze nevenfunctie wilt vervullen.

Voor nadere informatie: Inge Vermeulen, voorzitter RvT MEE Rotterdam Rijnmond, op telefoonnummer 06-53510291.

Uw sollicitatie kunt u mailen naar personeelszaken@meerotterdam.nl


Sluit 23 oktober 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Personeel gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Lid Raad van Commissarissen met profiel Onderwijs gezocht door Trevianum scholengroep te Sittard.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel HRM en of ICT.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financiën.
Openbaar primair onderwijsorganisatie OcTHO zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridisch profiel.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"