WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('faq_category') ORDER BY t.name ASC

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('portfolio_category') ORDER BY t.name ASC

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('portfolio_tags') AND tt.count > 0 ORDER BY t.name ASC

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('tribe_events_cat') ORDER BY t.name ASC

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT t.*, tt.* FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id WHERE tt.taxonomy IN ('slide-page') ORDER BY t.name ASC

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SELECT t.*, tt.*, tr.object_id FROM wp_terms AS t INNER JOIN wp_term_taxonomy AS tt ON t.term_id = tt.term_id INNER JOIN wp_term_relationships AS tr ON tr.term_taxonomy_id = tt.term_taxonomy_id WHERE tt.taxonomy IN ('vacature_category', 'vacature_tag') AND tr.object_id IN (17602) ORDER BY t.name ASC

Lid Raad Toezicht – Voorzitter RvT – Boardroommatch

Lid Raad Toezicht – Voorzitter RvTimageBranche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Bezoldiging Bezoldigde functie l Beloning op basis van NVTZ-regeling.
Plaats Deventer
Reageren vóór 28 mei 2018

Naam organisatie
Zorggroep Solis
Provincie
Overijssel
Profiel bedrijf

Wij geloven dat ieder mens in staat is om zijn eigen leven vorm te geven en daarover de regie te behouden. Solis helpt daarbij. Als spin in het web, diepgeworteld in Deventer en omgeving, staan we dicht bij de mensen en hun zorgvragen om te kunnen beantwoorden aan ieders individuele behoeften. Daarbij stellen we de cliënt altijd centraal. Al 750 jaar.

We bieden een helpende hand vanuit meerdere woonzorgcentra, die bij uitstek geschikt zijn als wijkvoorziening én als thuisbasis van waaruit zorg bij mensen thuis kan plaatsvinden. Centraal gelegen in verschillende wijken zijn de centra toegankelijk als gezellig trefpunt voor ontspanning, activiteiten en warme maaltijden voor alle wijkbewoners. En als het thuis echt niet langer kan, dan verhuist men binnen de eigen wijk naar een veilige en bekende plek.

Meer informatie over de organisatie, kwaliteit en clienttevredenheid, zorgleveringsovereenkomst, jaarverslagen en ANBI.

Aantal werkzame personen
Omvang algemeen bestuur
Totaal aantal bestuurders: 0-5
Meer info

 
Raad van Toezicht (RvT) Zorggroep Solis
Zoekt per
10 mei 2018
Profiel functie

De Raad houdt toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur en de algemene gang van zaken in de stichting. De Raad fungeert als werkgever voor de Raad van Bestuur, fungeert als klankbord voor de Raad van Bestuur en staat deze gevraagd en ongevraagd met raad bij. De Raad van Toezicht bestaat uit maximaal zeven personen. De leden van de Raad zijn gezamenlijk verantwoordelijk en zij zijn qua kennis en ervaring complementair aan elkaar. Voor de uitvoering van de taken kent de Raad een portefeuilleverdeling. De verdeling van de portefeuilles is gebaseerd op de profielen van de leden.

Op de taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden is het reglement van de Raad van toepassing.

Onze Raad kenmerkt zich door een nieuwsgierige en betrokken houding. Wij gaan respectvol met elkaar om en spreken elkaar daar ook zeker op aan. Wij vinden het belangrijk om de wijze waarop we toezicht houden permanent te verbeteren; wij doen dat in samenspraak met de bestuurder en met belanghebbenden. Als raad zijn we toekomstgericht, vertrouwen geven is ons uitgangspunt, onze benadering is positief, maar we interveniëren gericht, als dat nodig is. Wij verwachten van onze voorzitter een stimulerende en verbindende houding, waarbij zowel kaders als ruimte wordt gegeven aan de leden van de Raad en aan de bestuurder.

 

Algemeen profiel, geldend voor alle leden van de Raad

De leden van de Raad hebben een afgeronde hbo of wo opleiding of zij beschikken over een vergelijkbaar werk- en denkniveau. Zij hebben relevante bestuurlijke ervaring in een of meer organisaties. Ervaring met een grote organisatie is een pre. De leden van de Raad hebben affiniteit met de ouderenzorg en zij onderschrijven de doelstellingen van Solis. Zij hebben een helikopterview, zijn in staat tot een effectieve inzet van professionele kennis en hebben een open en transparante houding. Zij zijn in staat om discussies collegiaal maar scherp te voeren. Hun handelen is integer en zorgvuldig, zonder enige schijn van belangenverstrengeling of tegenstelling. De Raad en zijn leden handelen zonder last of ruggespraak.

 

Specifiek profiel, geldend voor de voorzitter van de Raad

Taken

De voorzitter van de Raad stelt in overleg met de eenhoofdige Raad van Bestuur de agenda van de RvT vergaderingen op. De voorzitter leidt de vergaderingen en de besluitvormingsprocessen binnen de Raad en ziet toe op een evenwichtig verloop met de juiste inbreng van de leden. De voorzitter is goed bekend met governance vraagstukken en bewaakt zorgvuldigheid en integriteit in het handelen van de Raad van Toezicht en de Raad van Bestuur. De voorzitter draagt er zorg voor dat het functioneren van de Raad en de Raad van Bestuur ten minste één keer per jaar wordt geëvalueerd. De voorzitter vertegenwoordigt de organisatie in voorkomende gevallen.

Profiel kandidaat

De voorzitter heeft affiniteit met de bijzondere positie van Solis en kent haar specifieke functie in de gemeente Deventer. De voorzitter heeft een goed zicht op maatschappelijke ontwikkelingen en beschikt over een relevant netwerk op bestuurlijk niveau in (de omgeving van) Deventer of is in staat dat netwerk snel te ontwikkelen en onderhouden. De voorzitter heeft gevoel voor intermenselijke relaties en heeft goede sociale en communicatieve vaardigheden. In situaties met (mogelijke) verschillen van inzicht is de voorzitter in staat deze te overbruggen vanuit een sterke verbindende kracht en persoonlijkheid.

 

In verband met de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur bij gelijke geschiktheid uit naar een vrouw.


Arbeidsvoorwaarden

Beloning

Beloning en onkostenvergoeding geschiedt op basis van de NVTZ-regeling. Zorggroep Solis bevindt zich in klasse III. Aanstelling vindt plaats voor een termijn van 4 jaar met de mogelijkheid van een eenmalige herbenoeming.

Meer informatie?

Neem contact op met Anne van der Heyden, vicevoorzitter Raad van Toezicht, via tel.: 06 1050 2163.

De statuten en het reglement van de Raad van Toezicht alsmede het jaarverslag 2016 vind je hier.

Solliciteren?

Je kunt tot en met 27 mei 2018 reageren via de knop solliciteren. Na een briefselectie volgen gesprekken met de leden van de Raad, de Raad van Bestuur, de OR en CCR.https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2018/05/soliszorggroep4bcn.jpg
Naam organisatie
Zorggroep Solis
Naam contactpersoon
A. van der Heyden
Mobiel contactpersoon
06 1050 2163
E-mail contactpersoon
Sollicitatie methode
Reacties afhandelen via e-mail
Reageren vóór
28 mei 2018
"Naar begin pagina"
2018-05-10T16:16:49+00:00

WordPress databasefout: [Can't create/write to file '/tmp/#sql_6624_0.MAI' (Errcode: 28)]
SHOW FULL COLUMNS FROM `wp_options`