Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (de M.O.S.)

Lid Raad van Toezicht

Financiën

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Drachten | Friesland
Sluit 20 oktober 2020


Omschrijving Vacature

De Raad van Toezicht van de Maatschappelijke Onderneming Smallingerland (de M.O.S.) vervult de toezichthoudende rol bij de stichting M.O.S. (brede welzijnsorganisatie), de stichting Oink! (peuterspelen) en bij de stichting Iduna (poppodium). Naast eenheid in toezicht kennen deze stichtingen ook eenheid in bestuur en medezeggenschap. Alle stichtingen zijn bij de M.O.S. ondergebracht. In de gehele organisatie werken 111 medewerkers.

De Raad van Toezicht bestaat uit 5 leden. In verband met het aflopen van de zittingstermijn van één van de leden, zijn wij op korte termijn op zoek naar een

Lid van de Raad van Toezicht (m/v)
met als aandachtsveld financiën

Functie informatie

Als lid van de Raad van Toezicht bent u belast met het toezicht houden op het algemeen beleid van de M.O.S., het bewaken van onze maatschappelijke doelstelling en de bedrijfsvoering. De leden van de Raad beschikken over een diverse achtergrond, deskundigheid en ervaring.

Gelet op de samenstelling van de Raad zijn we op zoek naar een kandidaat met een inhoudelijke achtergrond op het gebied van financiën. U heeft aantoonbare bestuurlijke ervaring en affiniteit met de regio.

De Raad van Toezicht onderschrijft de governance code Sociaal Werk en die van Kinderopvang De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding voor hun werkzaamheden.

Een profiel van de Raad van Toezicht kunt u via www.mosweb.nl downloaden.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Uw reactie en CV kunt u vóór 20 oktober 2020 mailen naar: vacature@mosweb.nl, onder vermelding van: vacature Lid Raad van Toezicht.

De sollicitatiegesprekken worden in november gepland.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer P.J. Zijlema, te bereiken via telefoonnummer: 06-515 354 96.


Sluit 20 oktober 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
RvT lid vacature bij Interzorg Thuiszorg BV te Oss.
RvT lid Vacature te Leiden bij Defence for Childeren.
Voorzitter Raad van Toezicht -RvT- vacature bij Simavi Amsterdam.
Vacature Lid van de raad van commissarissen voor belevenispark Steinerbos.
RvC lid vacature bij Doorpakkers welzijn gezondheid en forensische zorg te Eindhoven.
Vacature voor een Lid Raad van Commissarissen bij Doorpakkers te Eindhoven met Financieel profiel.
RvT-Lid Vacature bij Stichting Sociaal Team Houten met profiel Sociaal domein.
RvT-Lid gezocht door Samenwerkingsverband Schiedam Vlaardingen Maassluis Onderwijs dat Past.
RvT-Lid Vacature van Zorgbelang Brabant|Zeeland.
RvC-Lid gezocht door Kanteel Kinderopvang te Rosmalen.
RvT-Lid gezocht door VSO JH Donnerschool te Hilversum.
Commissaris gezocht door De Graafschap Betaald Voetbal.
Toezichthouder gevraagd bij Welzijn MensenWerk te Meppel

"Naar begin pagina"