ActiVite

Lid Raad van Bestuur (36 u. p/w)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Betaalde baan | Leiderdorp | Zuid-Holland
Sluit 22 juli 2023


Omschrijving Vacature

 

ActiVite is de enige aanbieder in de regio Zuid-Holland Noord met een compleet aanbod van passende zorg: huishoudelijke ondersteuning, specialistische verpleging thuis, verpleeghuiszorg en een ledenorganisatie met particuliere zorgdiensten.

Met 2300 bevlogen medewerkers leveren we zorg aan ongeveer 25.000 cliënten.

Zowel binnen als buiten de organisatie zijn wij er voortdurend op gericht om mensen en middelen zo optimaal mogelijk in te zetten, zodat onze cliënten de zorg krijgen die bij hen past. Dat doen wij gewetensvol en initiatiefrijk, dus steeds met aandacht voor kwaliteit, innovatie en de behoefte en eigen identiteit van de cliënt. Wij geloven in eigen regie van mensen en in het bevorderen van zelfredzaamheid. Om dit waar te maken zetten wij onze medewerkers op 1, zij maken het verschil.

Het afgelopen jaar hebben we onze missie, visie en de kernwaarden herijkt. Dit heeft onder andere tot gevolg dat we gaan werken met drie regio’s die ieder integraal worden aangestuurd door een regiomanager. De regiomanagers vormen samen met de drie stafmanagers (Bedrijfsvoering, HR en een secretaris RvB) en de Raad van Bestuur het managementteam van ActiVite.

Anne Veldhof is voorzitter Raad van Bestuur en heeft het accent op de zorginhoudelijke portefeuille. De Raad van Toezicht komt graag in contact met kandidaten voor de functie van lid Raad van Bestuur met de portefeuille bedrijfsvoering. Gezamenlijk is de Raad van Bestuur verantwoordelijk voor inhoud en kwaliteit van zorg en welzijn voor de cliënten, de bedrijfsvoering, marktpositie en de ketensamenwerking.

Functie lid Raad van Bestuur

Als bestuurder bedrijfsvoering ben je, net als de voorzitter, een warm en energiek persoon, die nieuw elan brengt om de organisatie verder in beweging te zetten. Vanuit authenticiteit, empathie en een open houding weet je resultaten te behalen. Je bent omgevingsbewust en als communicatief sterk persoon leg je op een natuurlijke manier intern en extern de verbinding. Je hebt visie en komt met nieuwe ideeën, vooral op het gebied van de eigen portefeuille bedrijfsvoering en je stelt de juiste prioriteiten.

Je bent daadkrachtig en je hebt het lef om innovatief te anticiperen op relevante ontwikkelingen. Je herkent de kracht en het belang van onze medewerkers en schept randvoorwaarden waaronder deze professionals kunnen groeien, je stuurt op eigen regie.

We zoeken een onderhandelvaardige gesprekspartner die de verbinding zoekt tussen alle onderdelen van onze organisatie. Een leider die zichtbaar durft te zijn op alle niveaus in de organisatie en binnen het landschap van de (ouderen)zorg anno 2023.

Profiel: verbindende bestuurder met visie op VVT

 • Academisch werk- en denkniveau met een financiële, bedrijfseconomische en of bedrijfskundige achtergrond;
 • Bestuurlijke/leidinggevende ervaring opgedaan in een eindverantwoordelijke positie of een vergelijkbare verantwoordelijke positie in een (zorg)organisatie;
 • Ervaring met het inzetten en doorvoeren van complexe veranderprocessen en bijbehorend stakeholdermanagement;
 • Ervaring in het ontwikkelen van strategische visies (vastgoed, financiering en ict) en het vertalen hiervan naar concrete en zichtbare acties in een organisatie;
 • Visie op de VVT-sector en bedrijfsmatige ontwikkelingen daarbinnen;
 • Aandacht en zicht op de belevingswereld van cliënten en medewerkers;
 • Ervaring met het proactief inspelen op vragen van de toekomst en ontwikkelingen in de markt;
 • Ervaring met het succesvol opbouwen en onderhouden van duurzame netwerkcontacten met relevante stakeholders,
 • Ervaring met onderhandelprocessen met zorgverzekeraars en andere financiers (banken);
 • Kunnen scheppen van een inspirerend klimaat waarin kwaliteit van zorg, innovatie, veiligheid en eigen verantwoordelijkheid van de medewerker centraal staan en resultaten behaald worden;
 • Erkennen van de kracht van medezeggenschap en cliëntenparticipatie;
 • Politieke en bestuurlijke sensitiviteit met gevoel voor verhoudingen;
 • Ervaring met contractuele processen met leveranciers en financiers;

Arbeidsvoorwaarden

De arbeidsvoorwaarden zijn in overeenstemming met de zwaarte van de functie en gebaseerd op de Wetgeving inzake Normering Topinkomens.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Procedure

Deze vacature staat open tot en met 21 juli aanstaande.

Solliciteren kan via deze button “solliciteren”>>

Een (ontwikkel)assessment kan deel uitmaken van de procedure. Voor indiensttreding worden referenties en een verklaring omtrent gedrag gevraagd.

Contact

Neem voor inhoudelijke vragen contact op met Rob van Voorst, tel: 06 27062575 of email: r.v.voorst@activite.nl

Rob kan nadere informatie geven over de functie en begeleidt tevens de selectieprocedure namens ActiVite.

 


Sluit 22 juli 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie
De Passerel zoekt een Raad van Bestuur - Bestuurder .
OOZ -Stichting Openbaar Onderwijs Zwolle en Regio- zoekt Lid College van Bestuur.

"Naar begin pagina"