Woningstichting Domijn

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

Financieel / Vastgoed

deze vacature is niet meer actief ...
Woningbouw | Bezoldigde functie | Enschede | Overijssel
Sluit 20 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

Voel je thuis. Met ruim 225 medewerkers zetten we ons met hart en ziel in om onze huurders een fijn thuis te bieden in één van onze 14.000 woningen. Ons ondernemingsplan is ons kompas om samen met onze medewerkers, huurders en partners onze ambities waar te maken. Dat vraagt een maximaal wendbare organisatie. Er speelt ontzettend veel. Een groeiend tekort aan woningen, de betaalbaarheid die onder druk staat, de veranderende vragen vanuit verschillende bewonersgroepen en de steeds nijpender wordende noodzaak om duurzamer te wonen en te leven. Alles hangt met alles samen. Zo willen we onze huren en energielasten betaalbaar houden en een fijne en gezonde woonomgeving bieden. Dat betekent versnellen in de energietransitie, nog meer inzetten op leefbaarheid, flinke hobbels nemen om onze portefeuillestrategie te kunnen realiseren én zorgen dat we financieel gezond blijven. Kortom er is veel te doen. We geloven in ‘deelgeverschap’. Samen de maatschappij waar we deel van uitmaken een stukje beter maken. Want dan pas komen we verder.

Wil jij als commissaris deel uitmaken van de Raad van Commissarissen van Domijn? Per 1 juli 2023 komt er binnen onze RvC een mooie positie vrij voor een:

lid Raad van Commissarissen
met een financieel/vastgoed profiel

 

De RvC van Domijn ziet erop toe dat de directeur-bestuurder handelt volgens de ambities “voel je thuis’ zoals verwoord in ons ondernemingsplan en op de algemene gang van zaken binnen Domijn. De RvC heeft drie verschillende rollen; werkgever, toezichthouder en klankbord. Vertrouwen, betrokken en integer vormen haar belangrijkste kernwaarden. Diversiteit binnen het team, onder meer op het gebied van gender, leeftijd, achtergrond en specifieke deskundigheid ziet de RvC als een belangrijke meerwaarde. Twee van de vijf RvC leden zijn benoemd op voordracht van de huurders. Samen vormen zij een multidisciplinair team waarin de vereiste expertise en deskundigheden zijn geborgd en waarin de leden ten opzichte van elkaar, de directeur-bestuurder en de organisatie onafhankelijk en kritisch kunnen opereren. We verwijzen voor deze vacature ook naar onze algemene profielschets op onze website waarin de taken, vereiste specifieke inhoudelijke kwaliteiten, achtergronden en competenties zijn beschreven. Per 1 juli 2023 loopt volgens het rooster van aftreden de tweede termijn af van de commissaris met het financiële en vastgoed kwaliteitsprofiel.

Wat neem je mee?

 • Je hebt een brede financiële achtergrond en inzicht in vraagstukken rond bedrijfsvoering, financiering en financiële continuïteit van een (maatschappelijke) organisatie.
 • Je bent in staat om (vastgoed)investeringsbeslissingen en financieringsvoorstellen, begrotingen en jaarstukken te beoordelen op risico’s en te toetsen aan de regels voor (financiële) (jaar)verslaglegging.
 • Je bent bekend met exploitatie, (her)ontwikkeling en realisatie van vastgoed, relevante wet- en regelgeving en je kunt investeringsbeslissingen en projecten zakelijk en scherp beoordelen op financiële haalbaarheid en risico’s.
 • Je hebt inzicht in het algemene functioneren van de woning- en vastgoedmarkt en de samenwerking met marktpartijen die daarin opereren.
 • Je hebt affiniteit en/of bent bekend met actuele thema’s en innovaties als circulair en industrieel bouwen, de energietransitie, klimaatadaptief en natuurinclusief bouwen en weet deze te vertalen naar kansen en mogelijkheden voor Domijn.
 • Je hebt een brede blik, ook op niet financiële onderwerpen en kijkt naar het verhaal achter de cijfers.
 • Als lid van de auditcommissie ben je ook klankbord op financieel gebied richting RvC leden, directeur-bestuurder en de organisatie.

 

Wat we verder belangrijk vinden

  • Je beschikt over HBO/academisch werk- en denkniveau.
  • Je hebt inzicht in volkshuisvestelijke ontwikkelingen en bewaakt de invulling van de strategie van Domijn.
  • Je beschikt over bestuurlijke intuïtie en intelligentie en bij voorkeur over toezichthoudende ervaring.
  • Je weet de complexiteit van het maatschappelijk en politiek speelveld goed te duiden en je bent in staat ontwikkelingen in het kennisgebied te vertalen naar de opgaven van Domijn.
  • Je bent aantoonbaar betrokken bij Twente en maatschappelijk actief.
  • Je bent omgevingsbewust en je hebt ervaring met strategische besluitvormingsprocessen.
  • Je bent toegankelijk en benaderbaar en goed in staat tot onafhankelijke oordeelsvorming.
  • Je bent een integere en authentieke persoonlijkheid die zelfreflectie kan toepassen.
  • Je weet te verbinden, durft tegenkracht te geven, maar houdt ook altijd oog voor de ander; een echte teamspeler.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Zie jij jezelf op basis van het profiel als geschikte kandidaat voor de rol van commissaris bij Domijn? Dan nodigen we je van harte uit jouw motivatie en CV te sturen aan Diane Hemstra, adviseur Mens & Organisatie, e-mail: d.hemstra@domijn.nl, telefoon 06-22922513. We behandelen jouw gegevens uiteraard vertrouwelijk. Meer informatie over de vacature is in te winnen bij Frank Roerdinkholder, manager financiën & automatisering en bestuurssecretaris, bereikbaar op telefoonnummer 06-32059683. Een referentieonderzoek maakt onderdeel uit van de procedure.

Als je geselecteerd wordt als benoembare kandidaat dan draagt de RvC je voor aan de Autoriteit Woningcorporaties (Aw) voor de fit & proper toets. Meer informatie kun je vinden op de website van de Aw. Daarnaast is een Verklaring Omtrent het Gedrag Natuurlijke Personen een voorwaarde voor benoemin. gDe benoeming is voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid van een eenmalige verlenging. De vergoeding van de RvC past binnen de wettelijke kaders en de voor alle leden bindende ‘beroepsregeling bezoldiging commissarissen’van de VTW.

Goed om te weten; onze planning

 • Je kunt reageren tot 20 januari 2023
 • Je ontvangt bericht van ons uiterlijk 8 februari 2023
 • De gesprekken zijn gepland op 20 februari 202
 • Eventueel extra verdiepingsgesprek:  24 februari 2023
 • Ingangsdatum benoeming:  1 juli 2023

Sluit 20 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"