Woonvorm De Passie

Lid Raad van Commissarissen (RvC)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Heteren | Gelderland
Sluit 6 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Vanuit haar missie, visie en strategie wil Woonvorm de Passie een organisatie zijn die aansluit bij de behoefte van haar cliënten. Zij wil een organisatie zijn die mensen met een beperking in de samenleving laat participeren. Zij heeft als uitgangspunt dat elk mens het recht heeft om gelukkig te zijn, met een zo volwaardig mogelijk bestaan met een goede kwaliteit van leven. De organisatie onderscheidt zich door zorg en ondersteuning te bieden aan zowel cliënten met verstandelijke en/of psychiatrische beperkingen, welke een zeer brede doelgroep is met een variëteit aan onderliggende problematieken (zowel LVG, VG als GGZ). Hierbij varieert de leeftijd van de bewoners van 18 tot en met 65 jaar.

De Passie is opgericht door Sharon Wels en Lindsey Spanjers. In Heteren is in 2016 de eerste woning geopend, 24/7 zorg voor zes bewoners. In maart 2018 is er een locatie in Arnhem bij gekomen en in januari 2020 een locatie in Oosterhout. In totaal biedt Woonvorm De Passie nu 24/7 zorg aan 27 bewoners en hebben wij een team van ongeveer 20 medewerkers.

Wegens het vrijkomen van een positie binnen onze Raad van Commissarissen zijn we op zoek naar een derde lid die de formatie weer compleet maakt.

Profiel Raad van Commissarissen

De Raad van Commissarissen van Woonvorm De Passie bestaat normaliter uit drie leden en houdt op een integrale wijze toezicht op het beleid van de Raad van Bestuur, de realisatie van doelstellingen, de algemene gang van zaken binnen de organisatie en de naleving van de Governancecode Zorg. Elk lid van de Raad van Commissarissen dient zijn taak onafhankelijk te kunnen doen in lijn met de Governancecode Zorg.

De Raad van Commissarissen vervult zijn toezichthoudende functie op een evenwichtige wijze en richt zich daarbij te allen tijde op het belang van de zorgorganisatie, vanuit het perspectief van het realiseren van de maatschappelijke doelstelling van de zorgorganisatie en de centrale positie van de cliënt daarin. Het staat de Raad van Commissarissen vrij gevraagd en ongevraagd advies uit te brengen aan het bestuur van Woonvorm De Passie. De Raad van Commissarissen heeft een evenwichtige samenstelling qua ervaring en expertise, leeftijd, geslacht en binding met de regio Arnhem. De leden van de Raad van Commissarissen beschikken over een of meerdere van onderstaande kenmerken:

 • Maatschappelijke betrokkenheid;
 • Affiniteit met de kernactiviteiten van Woonvorm De Passie;
 • Op de hoogte van sociale en maatschappelijke ontwikkelingen;
 • Bekendheid met het openbaar bestuur;
 • Strategisch en bedrijfsmatig inzicht;
 • Beschikken over relevante netwerken.

Wij zoeken
Voor ons nieuwe lid van de Raad van Commissarissen zijn we op zoek naar iemand met tenminste twee van de volgende kenmerken:

 • Ervaring bezitten in het besturen van of toezicht houden op zorgondernemingen;
 • Kennis hebben van het sociale domein waarbinnen Woonvorm De Passie acteert;
 • Kennis hebben van één of meerdere beleidsvelden waarmee Woonvorm De Passie in haar interne organisatie van doen heeft (Kwaliteitsbeleid, Kwaliteitseisen)
 • Kennis hebben van voor Woonvorm De Passie relevante wet- en regelgeving (o.a. Wmo, Wlz);
 • Beschikken over relevante ervaringen met betrekking tot het ontwikkelen, uitvoeren of evalueren van beleid.

Kortom: We zoeken iemand met kennis en ervaring met betrekking tot kwaliteit van zorg en relevante wet- en regelgevingen binnen dit interessante domein.

Gelet op de huidige samenstelling en diversiteit van de Raad gaat de voorkeur uit naar een vrouwelijke kandidaat.

 

Honorering

De leden van de Raad van Commissarissen worden voor hun werkzaamheden gehonoreerd. Er is een passende vergoeding per jaar. De leden van de Raad van Commissarissen krijgen de kosten die zij redelijkerwijze moeten maken om de vergaderingen bij te wonen vergoed van Woonvorm De Passie.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Meer informatie?

Wilt u meer informatie? Dan kunt u contact opnemen met de Voorzitter Hans van Bussel, hansbussel@outlook.comtel: 0653938446

Sollicitaties:

Gemotiveerde met CV t.a.v. directie De Passie Lindseyspanjers@woonvormdepassie.nl tel: 0616102501


Sluit 6 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"