Stichting Speciaal Onderwijs & Expertisecentra (SSOE)

Twee leden voor de Raad van Toezicht

Kennis van Personeel & Organisatie en/of Toezichthoudende ervaring