De Tjongerwerven Christelijk Primair Onderwijs

Lid Raad van Toezicht

Politiek-bestuurlijke of Juridische expertise