Stichting Christelijk Primair Onderwijs Noordkwartier

Lid Raad van Toezicht

Ervaring in strategische adviesfunctie of bestuursfunctie.