Lid Raad van toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Utrecht

Naam organisatie
Netherlands School of Public and Occupational Health (NSPOH)
Profiel bedrijf

In 2018 vieren wij dat de NSPOH in 15 jaar is uitgegroeid tot een instituut met grote naamsbekendheid in de sector. In 2003 werden opleidingen in de ‘public’ en de ‘occupational’ health samengevoegd tot één ‘Netherlands School of Public and Occupational Health’. Wij werken aan de kwaliteit van het onderwijs, gedreven door de wens een toonaangevend instituut te zijn, dat inspiratie biedt aan deelnemers aan het onderwijs en aan medewerkers.

De NSPOH levert een waardevolle bijdrage aan de verbetering van de volksgezondheid, de arbeidsomstandigheden en arbeidsparticipatie in Nederland. Dit doen wij door professionals kwalitatief goed en vraaggestuurd op te leiden voor de hedendaagse praktijk van public- en occupational health. Wij ontwikkelen en organiseren opleidingen, bij- en nascholing en in-company programma’s op academisch en post-hbo niveau. Dit alles op kostendekkende basis. Daarnaast adviseren wij organisaties over professionalisering en competentieontwikkeling.

Deskundigheidsgebied
Financieel-economische & bedrijfskundige expertise

2018-03-01T11:17:21+00:00