Lid Raad van Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Kunst en cultuur
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Amsterdam

Naam organisatie
Amsterdams Fonds voor de Kunsten (AFK)
Profiel bedrijf

Het Amsterdams Fonds voor de Kunst (AFK) investeert in kunst die het leven in de hele stad verrijkt. Het AFK verstrekt subsidies aan kunstenaars en culturele organisaties, jaagt innovatie aan en stimuleert de kwaliteit, dynamiek en pluriformiteit van de Amsterdamse kunst. Het AFK ondersteunt zowel het experiment als bewezen kwaliteit, professionele kunst en amateurkunst – in alle disciplines en uit alle delen van de stad. Als grootstedelijk kunstfonds biedt het AFK ondersteuning aan hoogwaardige culturele activiteiten en draagt bij aan een sterk en veelzijdig kunstklimaat in de stad. In totaal zijn er ruim 20 medewerkers in dienst van het AFK.

2018-11-18T08:10:32+00:00