Lid Raad van Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Gezondheids- en welzijnszorg
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Hilversum

Naam organisatie
Versa Welzijn
Profiel bedrijf

Versa Welzijn is een brede welzijnsinstelling in de gemeenten in de Gooi- en Vechtstreek en Eemland. Versa Welzijn is onder meer actief als aanbieder van buurtwerk, jeugdwerk, maatschappelijk werk, peuterspeelzaalwerk, sociaaljuridische dienstverlening, wonen-welzijn-mantelzorgondersteuning, activiteiten gericht op participatie, lichte zorg en dagbesteding, de antidiscriminatievoorziening (bureau Artikel1), beheer vrijwilligerscentrale en vrijwillige inzet. Versa Welzijn beschikt als eerste welzijnsinstelling over het kwaliteitslabel van Sociaal Werk Nederland. 

Versa Welzijn werkt volop samen met opdrachtgevers en netwerkpartners aan vernieuwing van het welzijnswerk. Hierbij horen emancipatie en eigen regie van cliënten en vrijwilligers, ruimte voor burgerinitiatieven, partnerschap van professionals, vrijwilligers en deelnemers, maar ook bevordering van professionaliteit en een eigen methodiek van werken, certificering, en een organisatievorm die hiervoor de beste mogelijkheden biedt. Na een aantal jaren van bezuinigingen en afbouw van de organisatie is er op dit moment sprake van stabilisatie en op onderdelen lichte groei. De organisatie heeft een omzet van ca. € 13.000 000,- en er werken ruim 225 werknemers en meer dan 2200 vrijwilligers. 

2018-12-09T07:46:20+00:00