Lid Raad van Toezichtimagedeze vacature is niet meer actief ...
Branche Onderwijs
Bestuursvorm algemeen bestuur
Bedrijfstype Stichting
Plaats Den Helder

Naam organisatie
Sarkon
Profiel bedrijf

Stichting Sarkon omvat 17 rooms-katholieke en 2 interconfessionele basisscholen.
Deze basisscholen bevinden zich in de regiogemeenten bestaande uit: Den Helder, Hollands Kroon, Schagen en Texel. 

Stichting Sarkon is een organisatie die streeft naar behoud en ontwikkeling van katholiek en interconfessioneel primair onderwijs in de regio Noord-Holland-Noord, waarbij de specifieke identiteit en cultuur van de afzonderlijke school niet verloren gaan en waarin de ontwikkeling van het lerende kind een centrale rol speelt. De scholen stellen zich ten doel kwalitatief goed onderwijs te verzorgen, waarbij de zorgverbreding een centrale plaats inneemt. 

2018-11-26T08:48:25+00:00