Het Fries Museum en het Keramiekmuseum Princessehof

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Onderwijs / Erfgoed Tweede Wereldoorlog