ASVZ

Lid Raad van Toezicht

Voorkeur voor financiële c.q. bedrijfseconomische achtergrond.