Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN)

Lid Raad van Toezicht - op voordracht van Aedes vereniging van woningcorporaties

Kwaliteitssystemen, accreditatie en certificering