Stichting Examenkamer

Lid Raad van Toezicht

Onderwijs- en examenexpertise, Europese ontwikkelingen, certificatie-accreditatie, toezicht, HRM