Nieuwe Helden Next Level

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Roermond | Limburg
Sluit 21 januari 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting NH Next Level zoekt leden haar Raad van Toezicht (RvT)

Nieuwe Helden Next Level is een hip hop en urban community waar jongeren tussen de 12-23 jaar hun creatieve skills kunnen ontwikkelen en een podium krijgen om hun verhaal te vertellen. Onder begeleiding van professionele coaches op het gebied van zang, dans, rap, hip hop, breakdance, beats, spoken word, theater, pr, decor en fotografie maak je met elkaar in 12 weken tijd een theatervoorstelling. Deze wordt op een professioneel podium opgevoerd voor publiek. Je doet alles zelf: van liedjes schrijven tot socials delen. We opereren in 4 Limburgse steden: Heerlen, Roermond, Venlo en Weert. Daarnaast organiseren we summer talent camps met masterclasses en vervolgproducties om door te groeien.

Nieuwe Helden wordt mede mogelijk gemaakt door Provincie Limburg, Fonds voor Cultuurparticipatie, VSB Fonds.

 

Rol en functioneren van de RvT
De RvT bestaat uit ten minste 5 personen die elkaar in expertise aanvullen. Zij houdt toezicht op het beleid en de algemene gang van zaken van de organisatie. De leden oordelen daarbij zelfstandig, kritisch en onafhankelijk van elkaar. De leden hebben geen belangen die tegenstrijdig zijn met die van Stg. NH Next Level. Zowel de RvT als de directeur-bestuurder committeren zich aan de Governance Code Cultuur.

Voor de integrale besluitvorming zijn leden nodig die beschikken over een helikopterview en die daarnaast elk een specifiek aandachtsgebied of invalshoek hebben. Binnen de raad is een goede onderlinge vertrouwensrelatie essentieel, zodat de raad als een multidisciplinair team kan optreden en alle leden tot elkaar en welk ander belang ook, onafhankelijk en kritisch kunnen opereren.

De RvT vergadert in de regel zes maal per jaar. Van de leden wordt verwacht dat zij voldoende tijd kunnen vrijmaken voor de raad. De stichting kent geen vergoedingsregeling voor de leden van de raad.

 

Algemeen profiel lid RvT

 • Algemene bestuurlijke kwaliteiten en (enige) ervaring als toezichthouder
 • Het vermogen en de attitude om de directeur-bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan; een juist evenwicht in betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Inzicht in de eisen van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit van een cultureel maatschappelijke onderneming; zowel waarde gedreven als resultaatgericht
 • Vermogen om het algemene, artistieke en zakelijke beleid van de organisatie op hoofdlijnen te kunnen beoordelen
 • Inhoud geven aan de rol van ambassadeur van de stichting in (eigen) netwerken en bij externe gelegenheden
 • Actieve betrokkenheid binnen relevante netwerken, sociale binding met de partnersteden en/of de provincie Limburg
 • Affiniteit met de doelstelling van de stichting en de doelgroep waarvoor zij werkt
 • Voldoende beschikbaarheid

Competenties en persoonlijke kwaliteiten

 • Integer, verantwoordelijk en onafhankelijk
 • Vernieuwend en innovatief
 • Open en kritisch

 

Benoeming
De aanstelling van de leden van de RvT geschiedt voor een periode van 4 jaar. Leden zijn maximaal eenmaal herbenoembaar voor eenzelfde periode. Herbenoeming vindt plaats via een zorgvuldige procedure conform de Governance Code Cultuur. De RvT streeft naar diversiteit in haar samenstelling, onder meer wat betreft gender, leeftijd, culturele bagage en specifieke deskundigheid.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Bij vragen over de functie of Nieuwe Helden Next Level kun je contact opnemen met José Verhaegh (Directeur-bestuurder, 06 44 5985 23) of met Rob Menting (voorzitter van de RvT, 06 – 51 56 48 65) of kijk op nieuweheldennextlevel.nl

 

Solliciteren?
Stuur je motivatie en cv naar Rob Menting r.menting@gmail.com Kennismakingsgesprekken worden in overleg gepland.


Sluit 21 januari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.

"Naar begin pagina"