Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Zoetermeer | Zuid-Holland
Sluit 19 november 2022


Omschrijving Vacature

 

Lid Raad van Toezicht

Locatie Blauw-roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer
Vanaf z.s.m.
Telefoonnummer +31 (0)793 29 08 25
E-mailadres info@opoz.nl

Sinds 1 januari 2010 wordt het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer (OPOZ) bestuurd door een College van Bestuur. Daarnaast functioneert een Raad van Toezicht als interne toezichthouder. De leden worden op voordracht van de Raad van Toezicht benoemd door de gemeenteraad van Zoetermeer.

De Raad van Toezicht ziet toe op het beleid van het College van Bestuur (CvB) en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht is daarnaast werkgever en strategisch adviseur van het CvB.

Door het vertrek van een zittend lid van de Raad van Toezicht ontstaat een vacature per 1 januari 2023. Gelet op de samenstelling van de Raad van Toezicht gaat de voorkeur uit naar belangstellenden:
• met een stevig profiel en deskundigheid op het gebied van onderwijs en kwaliteitsmanagement;
• die affiniteit hebben met onderwijsinnovatie en digitalisering.

De Raad van Toezicht hecht er verder aan dat het nieuwe lid in staat is de balans te vinden tussen autonome standpuntvorming en verbindend optreden. De wijze waarop het intern toezicht invulling krijgt, is in transitie en het primair onderwijs staat voor grote uitdagingen. Kandidaten met ervaring in een Raad van Toezicht elders genieten dan ook de voorkeur.

OPOZ streeft naar een inclusieve organisatie en een afspiegeling van de samenleving in al haar geledingen. Daarom worden kandidaten met een niet-westerse migratieachtergrond nadrukkelijk uitgenodigd te solliciteren. Bij gelijke geschiktheid krijgen deze kandidaten ook de voorkeur.

Er is een profielschets voor leden van de Raad van Toezicht. Daarin is onder meer opgenomen, dat kandidaten in meer of mindere mate moeten beschikken over ‘verankering’ in de Zoetermeerse samenleving. Het is verder van belang dat kandidaten:
• binding hebben met de missie en ambitie van het OPOZ;
• onafhankelijk, onpartijdig en integer zijn;
• samenwerkingsbereid zijn en beschikken over goede communicatieve eigenschappen.

De volledige profielschets treft u hieronder aan. Leden van de Raad van Toezicht mogen niet werkzaam zijn bij stichting OPOZ of bij de gemeente Zoetermeer.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Belangstellenden kunnen desgewenst nadere informatie over de functie verkrijgen bij de heer M. Oskam, voorzitter van de Raad van Toezicht, telefoon 06-24779242.

Kom solliciteren!

Belangstellenden verzoeken we een sollicitatiebrief (voorzien van uw motivatie en een samenvatting van relevante kennis en ervaring) te richten tot de Raad van Toezicht van het Openbaar Primair Onderwijs Zoetermeer, Blauw-roodlaan 156, 2718 SK Zoetermeer.

Solliciteren via e-mail kan ook: rvt@opoz.nl. Uw reactie dient uiterlijk 18 november a.s. in ons bezit te zijn. De sollicitatiegesprekken zullen in de week van 28 november a.s. worden gevoerd.

De sollicitatiecommissie zal bestaan uit 2 vertegenwoordigers van de Raad van Toezicht, 1 vertegenwoordiger van de oudergeleding en 1 vertegenwoordiger van de personeelsgeleding van de Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad. Het CvB is bij de gesprekken aanwezig en heeft een adviserende rol.

 

OPOZ vacature RvT.pdf


Sluit 19 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.

"Naar begin pagina"