Stichting Diagnovum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Tilburg | Noord-Brabant
Sluit 13 februari 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Diagnovum is een eerstelijns diagnostisch centrum. Zij organiseert in de regio’s Midden- Brabant, West-Brabant en Zeeland, de medische diagnostiek voor huisartsen, verloskundigen, trombosedienst en medisch specialisten. Zij maakt hierbij gebruik van de samenwerking met de medische laboratoria van de regionale ziekenhuizen.

Door afloop van de zittingstermijn is een vacature vacant binnen de Raad van Toezicht: een lid met aandachtsgebieden governance, organisatieontwikkeling en juridische vraagstukken.

Vacature Lid Raad van Toezicht (m/v)

 

Profiel

De Raad van Toezicht van Diagnovum bestaat uit vier leden. De Raad van Toezicht heeft tot taak integraal toezicht te houden op het beleid van de directie en op de algemene gang van zaken in de stichting op basis van de Zorgbrede Governancecode. De Raad van Toezicht inspireert, adviseert en controleert de directie en neemt daarbij een kritisch-constructieve houding aan. Daarnaast vervult de Raad van Toezicht de werkgeversfunctie voor de directie. De directie bestaat uit een directeur- bestuurder.

De leden van de Raad van Toezicht beschikken als team over de gewenste deskundigheid en kwaliteiten om aan integraal toezicht te kunnen houden op de resultaten en de bedrijfsprocessen van de organisatie. Alle leden zijn in staat om hun rol als integrale toezichthouder te vervullen en hebben daarnaast extra aandachtsgebieden. Deze zijn:

  1. voorzitter; financiën, bedrijfsvoering, HR
  2. governance, organisatieontwikkeling en juridische vraagstukken
  3. kwaliteit van zorg, huisartsenzorg, eerstelijns ketenzorg
  4. kwaliteitsmanagement, ziekenhuiszorg, bedrijfsvoering

Binnen de Raad van Toezicht wordt er gestreefd naar een goede verdeling tussen man en vrouw. De leden van de Raad van Toezicht beschikken over een voor de organisatie relevant netwerk.

 

Algemene functie eisen (geldend voor elk lid van de Raad van Toezicht)

✓ Academisch werk- en denkniveau
✓ Op strategisch niveau kunnen handelen ✓ Kennis van bestuur en management
✓ Kennis van de eerstelijns diagnostiek; affiniteit met de doelstellingen van Diagnovum ✓ Kennis of affiniteit met de eerstelijnszorg en/of ziekenhuiszorg
✓ Inzicht in het netwerk van stakeholders voor Diagnovum ✓ Kennis van en handelen naar de Governancecode Zorg

 

Gewenste kwaliteiten / profielkenmerken voor het lid Raad van Toezicht

✓ Ervaring op het gebied van governance, organisatie-ontwikkelvraagstukken
✓ Juridische achtergrond is een pré
✓ Affiniteit met bedrijfsvoering en (keten-)samenwerking in de gezondheidszorg
✓ Vermogen om innovatieve ideeën aan te leveren en out-of-the-box te kunnen denken ✓ Brede maatschappelijke betrokkenheid
✓ Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling De organisatie

Diagnovum biedt een servicegerichte en vraag gestuurde dienstverlening op het gebied van diagnostiek voor alle zorgprofessionals in de eerste lijn en de huisarts in het bijzonder. Dit doet ze in de regio’s West- en Midden-Brabant en Zeeland. Tevens creëert Diagnovum een platform voor visieontwikkeling en inrichting van regionale ketenzorg tussen de huisartsen en medisch specialisten van de aangesloten ziekenhuizen. Diagnovum zet zich in om de huisarts maximaal te ondersteunen door het bieden van een breed pakket aan diensten met een hoge kwaliteit.

Diagnovum staat voor:

✓ Kwaliteit: kwalitatief, hoogwaardige, betrouwbare diagnostiek
✓ ‘Zorg in de buurt’: bloedafname bij de patiënt thuis of altijd een prikpost in de buurt ✓ Samenwerken: verbindt huisarts en medisch specialist in het ziekenhuis
✓ Ontzorgen: biedt service aan de huisarts en ontzorgt patiënten door snelle uitslagen

Dit doet zij met een team van enthousiaste en professionele medewerkers. Voor meer informatie verwijzen wij u graag naar onze website: www.diagnovum.nl

Tijdsinvestering

De Raad van Toezicht vergadert normaliter zes keer per jaar. Daarnaast kan afhankelijk van de portefeuille, specifieke gebeurtenissen en bijeenkomsten, de vergaderfrequentie toenemen. Ter voorbereiding op de vergadering Raad van Toezicht, vergaderen de commissies kwaliteit & veiligheid en bedrijfsvoering & financiën. De vergoeding voor het lid en voorzitter van de Raad van Toezicht wordt vastgesteld op basis van de richtlijnen van de Nederlandse Vereniging van Toezichthouders in de Zorg (NVTZ).

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u interesse hebt voor deze functie, verzoeken wij u vriendelijk ons uiterlijk 12-02-2023 per e-mail uw CV met uitgebreide motivatie voor de functie te doen toekomen. U kunt uw sollicitatie sturen aan sollicitatie@diagnovum.nl , t.a.v. Raad van Toezicht.

Informeren

Voor meer informatie kunt u mailen naar bovengenoemd e-mailadres of telefonisch contact opnemen met mevrouw I. Waterloo, secretariaat Raad van Toezicht, via nummer 06-25732587.


Sluit 13 februari 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stichting Regionaal Openbaar Onderwijs Maas en Meierij Zoekt Lid Raad Toezicht.
Zorgspectrum Het Zand zoekt Lid Raad van Toezicht tevens lid van de auditcommissie.
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, op voordracht van de Centrale Cliëntenraad
Tactus Verslavingszorg zoekt Lid Raad van Toezicht, voorzitter Auditcommissie.
Stichting Allegoeds zoekt Lid Raad van Toezicht met portefeuille Personeel en Organisatie.
Zorgorganisatie Cavent zoekt een Lid Raad van Toezicht met Financieel Economisch Profiel.
Stichting Menswel in Limburg zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Sociaal Domein en Sport.
Horizon Zorgcentrum zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel zorg en ICT.
Stichting Wigwam te valkenburg heeft een vacature voor een lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Veilig Thuis Noord Oost Gelderland zoekt een Toezichthouder met profiel HR.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht.
Welzijn Capelle heeft een vacature voor een Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Podiumkunsten Bergen op Zoom heeft vacature Voorzitter Raad van Toezicht.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel cultuurhistorische kennis.
Rijksmuseum Huis Doorn heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met profiel marketing - PR
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met financieel profiel.
Het Nationaal Glasmuseum heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met marketing profiel.
Stichting Palga zoekt een Lid Raad van Toezicht met profiel Pathologie.
Stichting SAAM*scholen zoekt Lid Raad van Toezicht met HRM Profiel.

"Naar begin pagina"