GGZ BOEI-Limburg

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Juridisch Profiel

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Venlo | Limburg
Sluit 10 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Lid Raad van Toezicht BOEI-Limburg met juridisch profiel

Benoeming vindt plaats op bindende voordracht van de cliëntenraad.

ORGANISATIE

BOEI-Limburg is een kleinschalige, toegewijde GGZ-organisatie voor kind, jeugd, gezin en jongvolwassenen. De organisatie is in 2013 gestart vanuit de gedachte dat elk mens recht heeft op goede geestelijke gezondheidszorg met daarbij de overtuiging dat het in de geestelijke gezondheidszorg voor kind en jeugd cliëntgerichter en effectiever kan. Vanuit de gedachte van Positieve Gezondheid bieden wij excellente, cliëntvriendelijke en oplossingsgerichte zorg zonder wachttijden, laagdrempelig en toegankelijk. Wij vinden het belangrijk dat elk kind uniek kan zijn, zich positief ontwikkelt, meetelt en mee kan doen. Het werkgebied van BOEI-Limburg is de regio Noord-Limburg.

FUNCTIE
De Raad van Toezicht oefent de statutair opgelegde taken uit en richt het toezicht zodanig in, dat de maatschappelijke verantwoordelijkheid daarin optimaal tot uiting komt. Hieronder vallen in ieder geval de volgende verantwoordelijkheden:

 • het zorgdragen voor een goed functionerend bestuur, alsmede de continuïteit van het bestuur;
 • het zorgdragen voor een goed functionerend intern toezicht op de kwaliteit en veiligheid van de zorg- en dienstverlening en de wijze waarop de instelling invulling geeft aan zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid;
 • het houden van toezicht op het beleid en het waarborgen van een adequate invloed van de belanghebbenden ten aanzien van de zorg- en dienstverlening;
 • het bewaken van de strategie en het houden van toezicht op de risico’s die aan de activiteiten van de stichting en de daarmee verbonden instelling verbonden zijn;
 • het houden van toezicht op de financiële verslaglegging en de naleving van de geldende wet- en regelgeving.


DE KANDIDATEN

De leden van de Raad van Toezicht beschikken over voldoende tijd voor een adequate invulling van hun functie en geven daar invulling aan conform de regels, normen en waarden van de “Governancecode Zorg 2022”.

Van alle leden van de Raad van Toezicht wordt onder andere verwacht dat zij beschikken over:

 • affiniteit met en inzicht in jeugdhulpverlening, Sociaal Domein en de missie en doelstellingen van BOEI-Limburg;
 • voldoende kennis en inzicht in strategische beleidsvorming en de eisen op het gebied van kwaliteit, doelmatigheid en continuïteit die aan een zorgorganisatie gesteld worden;
 • beschikken over een academisch werk- en denkniveau;
 • beschikken over bestuurlijke en toezichthoudende kwaliteiten en ervaring.

Van het lid Raad van Toezicht met een juridisch profiel wordt verwacht dat hij/zij beschikt over:

 • goed inzicht in juridische kennis van vraagstukken op het gebied van jeugdhulpverlening, GGZ en Sociaal Domein;
 • goed inzicht in en juridische kennis van vraagstukken op het gebied van toezicht, bestuur en medezeggenschap;
 • goed inzicht in en kennis van sociaal maatschappelijk ondernemen en ontwikkelingen die impact kunnen hebben op de toekomst van de organisatie;
 • beschikken over een relevant netwerk in de regio Noord-Limburg.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Zie voor nadere toelichting en een uitgebreide profielschets: https://boei-limburg.nl/index.php/vacatures/.

De bezoldiging voldoet aan de normstelling van de WNT-1.

Uw motivatiebrief met cv kunt u tot uiterlijk 10-3-2023 richten aan mevrouw S. Cremers, secretaresse Raad van Toezicht en Raad van Bestuur van BOEI-Limburg: sandra.cremers@boei-limburg.nl.

Voor meer inhoudelijke informatie over deze vacature(s) kunt u contact opnemen met de heer M. Steenhuis, voorzitter Raad van Bestuur van Boei-Limburg of de heer L. Peeters, voorzitter van de Raad van Toezicht via 077-3523883.


Sluit 10 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"