Stichting Registerplein

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Utrecht | Utrecht
Sluit 7 maart 2023


Omschrijving Vacature

 

Stichting Registerplein te Utrecht beheert en ontwikkelt beroepsregisters voor professionals in het sociaal domein. Op dit moment zijn ruim 8.600 professionals geregistreerd in 13 registers. Registerplein draagt bij aan de borging en verbetering van de kwaliteit van sociaal professionals, vooral door toe te zien op de naleving van de registratiecriteria. De kernwaarden van Registerplein zijn betrouwbaar, betrokken, rechtvaardig en kwaliteit.

Registerplein kent een eenhoofdig bestuur met een directeur-bestuurder en een Raad van Toezicht.
De Governance Code sociaal werk is leidraad voor bestuur en Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht
De Raad van Toezicht bestaat uit vier leden. De RvT vervult conform de Governancecode de rol van werkgever, toezichthouder en gesprekpartner voor de directeur-bestuurder en streeft naar een samenstelling waarin diverse competenties en expertises verenigd zijn. De RvT is lid van de NVTZ.

Leden van de RvT worden benoemd voor een periode van drie jaar. Deze benoeming kan maximaal twee keer met drie jaar worden verlengd. De RvT komt vier à vijf keer per jaar bijeen op het bureau van Registerplein, gevestigd aan de Koningin Wilhelminalaan 3 in Utrecht.

Binnen de Raad van Toezicht ontstaat per juli 2023  een vacature. We nodigen geïnteresseerden graag uit te reageren. Gezien de samenstelling zoeken we een lid RvT:

  • Bij voorkeur met ervaring als werkgever in het Sociaal Domein en die de meerwaarde van kwaliteitsregisters een warm hart toedraagt
  • Met goed zicht op de ontwikkelingen in het Sociaal Domein en wat dit vraagt van de kwaliteit, opleiding en bij- en nascholing van de medewerkers en de borging hiervan.
  • Die weet wat de functie en taak van een Raad van Toezicht is in relatie tot werkgeverschap, dialoog met bestuurder, ratificatie, controle en advies.

Wij bieden
Leden van de Raad van Toezicht ontvangen naar rato per kalenderjaar een marktconforme passende vergoeding.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Informatie over Registerplein treft u aan op onze website www.registerplein.nl
Informatie over de functie kunt u inwinnen bij de voorzitter van de RvT, de heer Nico van Tol bereikbaar via nicovtol@ziggo.nl of 0612285410

Solliciteren
Uw reactie ontvangen we graag voor 7 maart 2023.
Stuur uw motivatie en curriculum vitae naar: secretariaat@registerplein.nl

Het sollicitatiegesprek met twee leden van de RvT en het adviesgesprek met de bestuurder wordt in overleg gepland en vindt plaats in Utrecht. Kandidaten die worden uitgenodigd ontvangen een informatiepakket over Registerplein.
Alvorens tot benoeming wordt overgegaan, dient u een actuele VOG te kunnen overleggen.


Sluit 7 maart 2023
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"