Stichting De Waddenacademie

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Energie, milieu en water | Bezoldigde functie | Leeuwarden | Friesland
Sluit 1 september 2022


Omschrijving Vacature

 

De Waddenacademie is op zoek naar een lid van de Raad van Toezicht met een uitgebreid netwerk, met name bij het voor het Waddengebied relevante bedrijfsleven.

De Waddenacademie is in 2008 opgericht en verbindt kennis over het waddengebied met betrekking tot geowetenschap & klimaat, ecologie, cultuurhistorie, economie en natuur & recht en maakt deze toegankelijk en toepasbaar. De Waddenacademie draagt zo bij aan de duurzame ontwikkeling van het waddengebied, waar de waarden van de natuur en het landschap aan de basis staan van identiteit, welvaart en welzijn van bewoners, ondernemers en bezoekers.

De Waddenacademie is een onafhankelijke stichting, waarvan de basisfinanciering afkomstig is van het Waddenfonds. De Waddenacademie vervult in de nieuwe governance structuur van het Waddengebied (met Bestuurlijk Overleg Wadden, Omgevingsberaad Waddengebied en Beheerautoriteit Waddenzee) de rol van kennisregisseur.

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op het door het bestuur gevoerde beleid en de algemene gang van zaken binnen de instelling. De Raad van Toezicht ziet er op toe dat het bestuur de onderscheiden taken van de Waddenacademie effectief en (financieel) doelmatig uitvoert en fungeert  tevens als klankbord voor het bestuur.

Vanwege het aflopen van de termijn van één van de leden heeft de Waddenacademie een vacature voor lid van de Raad van Toezicht.

De Raad van Toezicht bestaat in voltalligheid uit 7 leden, met drs. Ed Nijpels als voorzitter.

Elk lid van de Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor het geheel van alle besluiten en dient derhalve in staat te zijn om de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen, met overzicht, ten behoeve van een evenwichtig oordeel. Elk lid beschikt daarnaast over specifieke deskundigheden.

Functie-eisen

Van het nieuw te benoemen lid van de Raad van Toezicht wordt verwacht dat hij/zij beschikt over:

  • een uitgebreid netwerk, met name bij het voor het Waddengebied relevante bedrijfsleven;
  • bewezen belangstelling voor een organisatie die wordt gekenmerkt door interdisciplinair werken;
  • een stimulerende en enthousiasmerende persoonlijkheid.

Arbeidsvoorwaarden

De vacatievergoeding van de leden van de Raad van Toezicht is 300 euro per deelgenomen vergadering, inclusief reiskosten. Daarnaast worden eventuele verblijfskosten vergoed. De benoeming gaat in per 1 januari 2023 en is voor een periode van vijf jaar, met de mogelijkheid van eenmalige herbenoeming.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaas Deen, secretaris van de Waddenacademie, tel. 06-14401374.

Sollicitaties

Belangstellenden worden uitgenodigd hun interesse voor de  functie voor 1 september 2022 kenbaar te maken door een gemotiveerde sollicitatie te mailen naar Ed Nijpels, voorzitter van de Raad van Toezicht Waddenacademie: info@waddenacademie.nl onder vermelding van ‘vacature lid Raad van Toezicht Waddenacademie’.


Sluit 1 september 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Zorgspectrum Het Zand zoekt een Bestuurssecretaris.
Bestuurssecretaris gezocht door Arcade te Naaldwijk.

"Naar begin pagina"