Stichting Yuverta

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Groene domein

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Houten | Utrecht
Sluit 21 november 2022


Omschrijving Vacature

 

Lid Raad van Toezicht

(locatie o.a. Houten, indicatief 1-2 dagen/maand)

Sluitingsdatum vacature / reactietermijn: 21-11-2022.

Met Yuverta willen we écht van betekenis zijn voor onze leerlingen, studenten, cursisten, voor elkaar, de medewerkers en de regio. We zijn thuis in de toekomst, omdat we ons bezighouden met thema’s die ertoe doen, zoals klimaat, energie, water, voeding, en welzijn van mens en dier. Met het bedrijfsleven verkennen we de wereld van nu en morgen. Samen werken we aan een duurzame verbetering van ons onderwijs en onze leefomgeving.

Profiel nieuw lid raad van toezicht
Vanwege het aflopen van de benoemingstermijn van één van de huidige leden van de raad van toezicht zijn wij op zoek naar een nieuw lid met als aandachtsgebied onderwijs. Van het nieuwe lid van de raad van toezicht worden de volgende specifieke deskundigheden verwacht.

  • Kennis van en inzicht in aspecten van onderwijskundige vormgeving en ontwikkeling, met name op het gebied van beroepsonderwijs en de doelgroepen in het groene domein waarop Yuverta zich richt. Kennis van en ervaring met onderwijskwaliteit-, toetsings- en examenbeleid is hiervan een belangrijk onderdeel.
  • Kennis van en inzicht in het functioneren van complexe (onderwijs)organisaties en daaraan gerelateerde transitievraagstukken.
  • Kennis van en inzicht in aspecten van maatschappelijke en politieke onderwijsvraagstukken.
  • Kennis van en inzicht in de voor Yuverta relevante (onderwijs)wet- en regelgeving.
  • Ervaring in een toezichthoudende functie en een relevant netwerk strekken tot aanbeveling, evenals affiniteit met het groene onderwijs.
  • Ervaring binnen de sector onderwijs is een vereiste.

Samenstelling
Bij de samenstelling van de raad van toezicht wordt gestreefd naar een evenwichtige verdeling op het gebied van persoonlijke kenmerken (zoals geslacht en etniciteit) en herkomst (zoals bedrijfsleven, politiek, wetenschap, openbaar bestuur en maatschappelijke groeperingen).
De leden van de raad hebben een goede reputatie in het voor Yuverta relevante veld van stakeholders en kunnen op basis daarvan gemakkelijk toegang bieden tot relevante netwerken. Er is een register van relevante nevenfuncties dat door de voorzitter actief gebruikt wordt om belangenverstrengeling en onverenigbaarheid van functies of posities te voorkomen.

Bezoldiging
De bezoldiging voor een lid van de raad van toezicht is conform de Wet Normering Topinkomens.

Werkwijze en activiteiten op hoofdlijnen

De raad functioneert collegiaal waarbij deskundigheden en netwerken van leden met elkaar verbonden worden. Ook is er ruimte om het eigen functioneren kritisch te kunnen bezien en zo te kunnen verbeteren. Daarnaast is sprake van grote loyaliteit naar de Yuverta-organisatie én van een kritisch onafhankelijke opstelling. Lidmaatschap van de raad van toezicht vraagt voldoende tijd en beschikbaarheid, ook buiten de reguliere vergaderingen.

De raad van toezicht werkt momenteel aan de ontwikkeling van een toezichtkader.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Contact
Er is een informatiepakket beschikbaar, deze kan worden opgevraagd door te mailen naar werkenbij@yuverta.nl, met daarin onder andere een uitgebreide profielschets en een korte beschrijving van de sollicitatieprocedure. Vragen over de procedure worden beantwoord door Sandra de Booij, teamleider HR, s.de.booij@yuverta.nl (NIET gebruiken om te solliciteren). Heeft u specifieke vragen? Dan speelt Sandra de Booij deze door aan Liesbeth de Wit, secretaris van de raad van toezicht.

Er kan op deze positie gesolliciteerd worden tot 21-11-2022.

Sollicitatiebutton >

Sollicitatie
Voor invulling van alle vacatures bij Yuverta geldt dat een werknemer voorafgaand aan de startdatum van een dienstverband een positieve, juiste en geldige verklaring omtrent gedrag (VOG) dient te overhandigen.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature door bemiddelaars wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 21 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"