RTV Dordrecht

Lid Raad van Toezicht (RvT)

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Dordrecht | Zuid-Holland
Sluit 5 juni 2022


Omschrijving Vacature

 

RTV Dordrecht is een omroep in ontwikkeling, een kleine organisatie met grote ambities. Wij willen met actuele, interessante en relevante content iets betekenen voor alle Dordtenaren: van jong tot oud, van alle achtergronden. Die content verspreiden we via online en sociale media, via televisie (TV Dordrecht) en radio (Drechtstad FM).

De omroep heeft de afgelopen jaren stevige stappen vooruit gezet dankzij deelname aan verschillende landelijke pilots en projecten. Door de pilot ‘Professionalisering lokale omroepen’ van het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek hebben we de kwaliteit van onze actuele berichtgeving sterk verbeterd (en ons bereik enorm vergroot). Hiernaast wordt de samenwerking met RTV Rijnmond verder uitgebreid, waarbij het doel is om vanuit ons Mediacentrum een streekredactie voor de hele Drechtsteden op te zetten. En we nemen ook deel aan het project ‘Versterking Lokale Journalistiek’ van de NOS en NLPO. Hierdoor hebben we er sinds de zomer van 2021 twee professionele verslaggevers bij, waardoor we nog meer mooie en relevante verhalen en reportages kunnen maken.

Voor RTV Dordrecht is 2022 een belangrijk jaar. We zitten in een licentieprocedure voor de zendmachtiging voor een nieuwe periode van vijf jaar, daarbij hebben we te maken met een nieuwe gemeenteraad en nieuw college van B&W. En we wachten in spanning op de aangekondigde structurele landelijke financiering, nodig om de volgende stap te zetten in ons professionaliseringsproces.

De Raad van Toezicht (= RvT) bestaat uit drie of vier personen en hanteert een rooster van aftreden. De RvT handelt volgens de Governance Code Publieke Omroep en de beleidsregels van het Commissariaat voor de Media. De samenstelling van de RvT is zodanig dat de leden ten opzichte van elkaar en de bestuurder onafhankelijk en kritisch opereren. De RvT streeft naar een mix aan kennis en ervaring.
De RvT is naast toezichthouder en werkgever ook de sparringpartner van de bestuurder. Ieder lid van de RvT is in staat om de hoofdlijnen van het totale beleid van de organisatie constructief-kritisch te beoordelen. Daarnaast beschikt ieder lid van de RvT over specifieke deskundigheid die noodzakelijk is voor de vervulling van haar/zijn taak en die van de RvT als geheel.

In de Raad van Toezicht dienen de volgende deskundigheidsgebieden te zijn geborgd:
• Brede maatschappelijke belangstelling en met name kennis van en ‘feeling’ met de ontwikkelingen in de mediawereld.
• Overzicht/inzicht in de taken van de lokale publieke omroep.
• Kennis van relevante ontwikkelingen in de politiek / het openbaar bestuur en van consumentenbelangen.
• Financiële bedrijfsvoering.
• Personeel- en organisatieontwikkeling.
• Actief binnen relevante (politieke) netwerken.
• Affiniteit met juridische zaken.

En meer algemeen:
• Visie op publiek gefinancierde journalistiek.
• Relevante netwerken, waaronder bij de lokale overheid, is een pre.
• Wonen en/of werken in en een netwerk binnen de regio is een vereiste.
• Gelet op de diversiteit van de stakeholders streeft de RvT een afspiegeling van de inwoners in de regio na.

Voor de voorzitter worden daarnaast specifieke eigenschappen en kwaliteiten verwacht:
• Het vermogen om met autoriteit en natuurlijk gezag de voorzittersfunctie in de raad te vervullen.
• Het vermogen om een leidende rol bij de menings- en besluitvorming te vervullen.
• Inzicht en overzicht ten aanzien van de taken en functie van de RvT en de directie.
• Het vermogen om zo nodig extern een rol in het belang van de stichting te vervullen.

—-

Algemene informatie en bereik RTV Dordrecht
RTV Dordrecht is de lokale omroep van Dordrecht. Wij doen verslag van wat er gebeurt, leeft en speelt in de stad, nieuws en achtergronden, cultuur, sport en evenementen. Zo actueel mogelijk op de online media en radio en zo volledig mogelijk op televisie. RTV Dordrecht richt zich op alle Dordtenaren, van alle leeftijden en achtergronden, maar we scoren met alle media zeker ook goed in de voor de adverteerders belangrijkste categorie (25-49 jaar, de koopkrachtgroep).

Met alle media bij elkaar (televisie, radio, en online) bereiken we iedere week meer dan de helft van de inwoners van de stad. Dat blijkt uit het laatste grote publieksonderzoek naar RTV Dordrecht (OCD Onderzoek november 2016). Bijna iedere Dordtenaar kent de omroep (naamsbekendheid 92 %); met TV Dordrecht scoren we in de eigen stad inmiddels beter dan TV Rijnmond; Iedere week kijken 25.000 Dordtenaren naar TV Dordrecht en de kijkdichtheid van het Nieuws is verdrievoudigd ten opzichte van 2014 (inmiddels 40 %); We bereiken tweemaal zoveel jongeren als twee jaar geleden. Met ons radio-station bereiken we de hele Drechtsteden (300.000 inwoners). Drechtstad FM heeft een bereik van 6-8 procent, wat in het huidige radio-landschap een hele goede score is. En met onze online-kanalen bereiken we steeds meer mensen in stad en streek (30.000 bezoekers per maand voor de website, 9000 Facebook-leden, 8000 abonnees op YouTube en 6000 op twitter).


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Solliciteren
Heeft u interesse om lid dan wel voorzitter te worden van de Raad van Toezicht van RTV Dordrecht (allebei vrijwilligersfuncties), mail dan uw cv vergezeld van een motivatiebrief voor 5 juni 2022 naar cphoogendoorn@gmail.com.
Voor eventuele vragen omtrent de vacatures kan contact opgenomen worden met de huidige voorzitter van de RvT, Piet Hoogendoorn, via voornoemd e-mailadres.


Sluit 5 juni 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"