Stichting SIG

lid Raad van Toezicht (RvT)

Medezeggenschap en Cliëntbelang

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Beverwijk | Noord-Holland
Sluit 30 november 2022


Omschrijving Vacature

De SIG is een professionele organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland. De SIG biedt kleinschalige begeleiding op maat op alle levensgebieden. De SIG gaat er in haar visie vanuit dat ieder mens van waarde is en zin kan geven aan zijn eigen bestaan en dat van anderen. De SIG formuleert haar aanbod vanuit de vraag van de individuele cliënt: het principe van vraag gestuurde zorg.

Meer informatie over onze organisatie en het organisatiebeleid vindt u op https://www.sig.nu/over-de-sig/wie-zijn-wij/

De Centrale Cliëntenraad heeft de mogelijkheid om vanuit haar recht op medezeggenschap een lid voor te dragen aan voor de raad van toezicht. In nauwe samenwerking met de raad van toezicht wordt deze procedure nu gestart.

De rvt bestaat uit vijf leden.

De rvt heeft drie commissies gemaakt waarbij telkens leden van de rvt betrokken zijn: een commissie kwaliteit en veiligheid, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

Wij zijn op zoek naar een lid met kennis van en ervaring met de langdurige zorg, die als portefeuille binnen de rvt het aandachtsgebied medezeggenschap en kwaliteit krijgt.

De rvt vergadert in principe vijfmaal per jaar met de bestuurder en vergadert verder met de Centrale Cliëntenraad, de Centrale Verwantenraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast vindt jaarlijks een ontmoeting tussen MT, bestuurder en rvt plaats. Ook staat de rvt ieder jaar bij de kwaliteit van haar eigen functioneren stil. De organisatie heeft één bestuurder.

Profiel lid raad van toezicht Medezeggenschap en Cliëntbelang

  • Heeft affiniteit met de visie en doelstellingen van de SIG.
  • Heeft kennis van en ervaring met langdurige zorg, WMO en jeugdwet, met de bereidheid om zich in de dynamiek van de sector van de gehandicaptenzorg te verdiepen en is in staat om deze
  • ontwikkelingen te vertalen naar de positie van de cliënt en haar medezeggenschap en naar kwaliteit en veiligheid van zorg.
  • Beschikt over bestuurlijk en strategisch inzicht en heeft ervaring in een complexe maatschappelijke omgeving, vergelijkbaar met die van de SIG.
  • Is in staat om zorgvernieuwing binnen de organisatie te stimuleren.
  • Vindt een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand.
  • Is in staat in teamverband te werken en beschikt over het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen.
  • Kan uitleggen en overleggen, leert van de ander, kan zichzelf zijn en is gelijkwaardig in zijn of haar optreden (de pijlers van de stichting).
  • Heeft een open, betrokken instelling, is bereid zich daar op aan te laten spreken en is in staat anderen daar op aan te spreken en kan ook goed naar zichzelf kijken.
  • Overziet het gehele terrein van ‘zorg, kwaliteit en veiligheid’ vanuit zowel het gezichtshoek van de organisatie, de cliënt als de medewerker.

In het bijzonder heeft de Centrale Cliëntenraad nog de volgende  verwachtingen;

Het door ons voor te dragen lid;

– Is, samen met de andere toezichthouders, kritisch op de beslissingen die de bestuurder en het managementteam nemen, die van invloed zijn op de kwaliteit van ons leven.

– Zorgt voor een goed contact tussen de Raad van Toezicht en de CCR en neemt hiertoe het initiatief.

– Luistert actief naar de CCR en kent de bepalingen die de wet op de medezeggenschap daarover heeft opgesteld.

– Ziet mede toe op een heldere en begrijpelijke communicatie tussen de raad van Toezicht en cliënten – de SIG gaat namelijk uit van de principes van totale communicatie.

Waardering
De beloning is in lijn met de uitgangspunten van de Governance Code Zorg, conform de WNT.

Benoeming
Benoeming van een kandidaat is in eerste termijn voor 4 jaar.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Informatie
Indien u vragen heeft, kunt u contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie mevrouw V. Bekendam, tel.: 06-53358268.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd én aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u vóór 30 november uw sollicitatie (motivatiebrief en CV) te richten aan de voorzitter van de selectiecommissie van de rvt, mevrouw V. Bekendam, via het e-mailadres solliciteren@sig.nu of te solliciteren via de button.

U wordt gebeld als u uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek met de RvT, de CCR en hun ondersteuners. De eerste gesprekken vinden plaats op 14 december vanaf 18:00 uur en 16 december in de middag, gelieve hiermee rekening te houden.

Een kandidaat wordt benoemd op voordracht van de CCR maar er zal besloten worden op basis van consensus tussen de CCR en de RvT.

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.

 


Sluit 30 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"