Ommelander Ziekenhuis

Lid RvC

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Scheemde | Groningen
Sluit 31 augustus 2020


Omschrijving Vacature

In verband met het tussentijds aftreden van een van de leden van de raad van commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen ontstaat de vacature van:

Lid raad van commissarissen

Wij
In het mooie Groninger landschap staat het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen. Een modern algemeen ziekenhuis, dat staat voor hoogwaardige patientenzorg.  Jaarlijks vinden er ongeveer 88.000 eerste polikliniekbezoeken en 130.000 herhalingsbezoeken plaats. Het aantal klinische opnames bedraagt circa 13.000. Circa 15.000 mensen maken jaarlijks gebruik van de dagbehandeling. Het ziekenhuis richt zich op positieve gezondheid, waarbij het functioneren en welbevinden van de patiënt centraal staan. Er werken ruim 1400 medewerkers, waaronder ruim 100 medisch specialisten in loondienst.

Wij behandelen de patienten en hun naasten respectvol en betrekken hen bij de zorg. Wij vinden het belangrijk dat patienten, bezoekers, maar ook medewerkers zich thuis voelen bij het Ommelander Ziekenhuis.

Het Ommelander Ziekenhuis maakt statutair onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen het UMCG fungeert het als een volledig zelfstandig ziekenhuis.

De raad van commissarissen werkt vanuit de principes van de Zorgbrede Governancecode. Hij neemt de daarin geformuleerde principes als uitgangspunt van zijn handelen en ziet erop toe dat de raad van bestuur eveneens in overeenstemming met deze code handelt.

De kandidaat
Het lid wordt benoemd op de zetel waarop het bindend voordrachtsrecht van de clientenraad van toepassing is. De raad van commissarissen streeft naar diversiteit in de samenstelling van zijn raad. Gezien de huidige samenstelling geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw.

De juiste kandidaat voor deze functie beschikt over voldoende bestuurlijke competenties, heeft oog voor het brede maatschappelijke belang alsmede voor het belang van de individuele patiowet, kan soepel schakelen tussen de verschillende rollen die een toezichthouder moet kunnen innemen en beschikt over voldoende affiniteit, kennis en ervaring van de (ziekenhuis)zorg.

Daarnaast is het lid raad van commissarissen toegankelijk, creatief, kritisch en beschikt hij/zij over specifieke kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid, alsmede HRM.

 

Het functieprofiel kunt u vinden via het bijgevoegde pdf-bestand onderaan deze pagina.

 

organisatie logo

https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2020/08/Ommelander-ziekenhuis.jpg
Informatie- en Sollicitatiegegevens

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw sollicitatiebrief  en cv uiterlijk 31 augustus 2020 te richten aan de raad van commissarissen van Ommelander Ziekenhuis Groningen, t.a.v. mw. H. Schaafsma, bestuurssecretaris.

Voor vragen over deze functie kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de raad van commissarissen de heer J.H. Bakker, te bereiken via het secretariaat tel: 088-5662600.

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op maandag 14 september 2020 (1ste ronde) en woensdag 16 september (2de ronde).


Sluit 31 augustus 2020
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Eerstelijns zorgorganisatie Stichting Amsterdamse Gezondheidscentra zoekt Lid Raad van Toezicht.
Syntein te Boxmeer zoekt een Lid Raad van Commissarissen met profiel bedrijfsvoering.
Zorgimkerij Ecopoll zoekt Lid Raad van Toezicht op voordracht van de Cliëntenraad.
Stichting Special Heroes Nederland zoekt Voorzitter Raad van Toezicht - RvT.
Ambulante Hulpverlening Midden Nederland is op zoek naar een voorzitter voor de Raad van Toezicht i.c.m. domein Financiën en Bedrijfsvoering.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel financien.
Stichting Aquila te Ommen zoekt Lid Raad van Toezicht met profiel Personeel en Organisatie.
Stichting Woonzorg Lojal zoekt Lid Raad van Toezicht met Juridische achtergrond.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Huisvesting en projectmanagement.
Wijs te Utrecht zoek Lid Raad van Toezicht met het profiel Onderwijsinhoud.

"Naar begin pagina"