Ommelander Ziekenhuis

Lid RvC

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Scheemde | Groningen
Sluit 31 augustus 2020


Omschrijving Vacature

In verband met het tussentijds aftreden van een van de leden van de raad van commissarissen van het Ommelander Ziekenhuis Groningen ontstaat de vacature van:

Lid raad van commissarissen

Wij
In het mooie Groninger landschap staat het nieuwe Ommelander Ziekenhuis Groningen. Een modern algemeen ziekenhuis, dat staat voor hoogwaardige patientenzorg.  Jaarlijks vinden er ongeveer 88.000 eerste polikliniekbezoeken en 130.000 herhalingsbezoeken plaats. Het aantal klinische opnames bedraagt circa 13.000. Circa 15.000 mensen maken jaarlijks gebruik van de dagbehandeling. Het ziekenhuis richt zich op positieve gezondheid, waarbij het functioneren en welbevinden van de patiënt centraal staan. Er werken ruim 1400 medewerkers, waaronder ruim 100 medisch specialisten in loondienst.

Wij behandelen de patienten en hun naasten respectvol en betrekken hen bij de zorg. Wij vinden het belangrijk dat patienten, bezoekers, maar ook medewerkers zich thuis voelen bij het Ommelander Ziekenhuis.

Het Ommelander Ziekenhuis maakt statutair onderdeel uit van het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG). Binnen het UMCG fungeert het als een volledig zelfstandig ziekenhuis.

De raad van commissarissen werkt vanuit de principes van de Zorgbrede Governancecode. Hij neemt de daarin geformuleerde principes als uitgangspunt van zijn handelen en ziet erop toe dat de raad van bestuur eveneens in overeenstemming met deze code handelt.

De kandidaat
Het lid wordt benoemd op de zetel waarop het bindend voordrachtsrecht van de clientenraad van toepassing is. De raad van commissarissen streeft naar diversiteit in de samenstelling van zijn raad. Gezien de huidige samenstelling geven wij bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw.

De juiste kandidaat voor deze functie beschikt over voldoende bestuurlijke competenties, heeft oog voor het brede maatschappelijke belang alsmede voor het belang van de individuele patiowet, kan soepel schakelen tussen de verschillende rollen die een toezichthouder moet kunnen innemen en beschikt over voldoende affiniteit, kennis en ervaring van de (ziekenhuis)zorg.

Daarnaast is het lid raad van commissarissen toegankelijk, creatief, kritisch en beschikt hij/zij over specifieke kennis en ervaring op het gebied van kwaliteit en veiligheid, alsmede HRM.

 

Het functieprofiel kunt u vinden via het bijgevoegde pdf-bestand onderaan deze pagina.

 

organisatie logo

https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2020/08/Ommelander-ziekenhuis.jpg
Informatie- en Sollicitatiegegevens

U kunt uw interesse kenbaar maken door uw sollicitatiebrief  en cv uiterlijk 31 augustus 2020 te richten aan de raad van commissarissen van Ommelander Ziekenhuis Groningen, t.a.v. mw. H. Schaafsma, bestuurssecretaris.

Voor vragen over deze functie kan contact worden opgenomen met de voorzitter van de raad van commissarissen de heer J.H. Bakker, te bereiken via het secretariaat tel: 088-5662600.

De gesprekken met de selectiecommissie vinden plaats op maandag 14 september 2020 (1ste ronde) en woensdag 16 september (2de ronde).


Sluit 31 augustus 2020
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Toezicht vacature bij de Stichting Monumentenzorg.
Lid Raad van Toezicht vacature bij Stichting SIG te Beverwijk.
Lid Raad van Toezicht - RvT - Vacature bij de Nederlandse Kampeerauto Club.
Vacature lid Raad van Toezicht bij Centrum voor Jeugd en Gezin Capelle aan den IJssel.
Voorzitter Raad van Toezicht vacature bij Erfgoed Gelderland te Arnhem.
Natuur en Milieu Overijssel zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting Maatvast Haarlemmermeer zoekt Lid Raad van Toezicht -RvT-.
Het Amsterdams Fonds voor de Kunst heeft vacature voor Lid Raad Toezicht - RvT -.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met profiel financin.
DOK is de innovatieve openbare bibliotheek van Delft zoekt Lid RvT met HR profiel.
Stichting Wolderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht met Bedrijfskundig profiel.
Stichting Speciaal Onderwijs en Expertisecentra zoekt Lid Raad van Toezicht met als profiel finance en control
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel financin - fondswerving
Stichting PEP Den Haag heeft een vacature voor een Lid Raad van Toezicht met Profiel diversiteitsbeleid.
Gezondheidscentrum De Rubenshoek te Den Haag heeft vacature voor Lid Raad van Toezicht, ervaring met achterstandswijkproblematiek.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Voorzitter Raad van Toezicht.
SALLY Dansgezelschap Maastricht zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met profiel Organisatietransitie.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel financile zaken.
Erfgoed Zeeland zoekt Lid Raad Toezicht met het profiel juridische zaken waaronder arbeidsrecht.

"Naar begin pagina"