Viattence

Lid Raad van Toezicht

Bedrijfskundig en/of HRM profiel.

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Epe | Gelderland
Sluit 31 augustus 2020


Omschrijving Vacature

Lid Raad van Toezicht met profiel HRM/BK

Opleidingsniveau
HBO+
Aantal uur per week
uren in overleg
Type dienstverband
Tijdelijk

De Raad van Toezicht van Viattence zoekt een nieuw lid met een Bedrijfskundig en HRM profiel.

De RvT levert een bijdrage aan de kwaliteit van welbevinden, welzijn en zorg van bewoners en cliënten. Vanuit dat perspectief houdt de RvT toezicht op Viattence: handelt Viattence vanuit de visie en missie en doet zij dit op een duurzame en integere manier. De RvT neemt de missie, visie, kernwaarden en de besturingsfilosofie van Viattence alsmede de principes van de Governancecode Zorg als uitgangspunten in haar toezicht.

De RvT van Viattence bestaat uit vijf leden, inclusief de voorzitter. De aanstelling van leden geschiedt voor een periode van vier jaar. Leden zijn eenmaal herbenoembaar voor een periode van vier jaar. De RvT opereert vanuit een collectieve en integrale verantwoordelijkheid.

Binnen de RvT functioneren de volgende commissies: Kwaliteit, Financiën & Vastgoed, Remuneratie en een agendacommissie. De RvT vergadert regulier in het bijzijn van de Raad van Bestuur ten minste vier keer per jaar. Voorafgaand aan de RvT vergaderingen vinden de commissievergaderingen plaats, deze vinden ook vier keer per jaar plaats. Tevens zijn er jaarlijks twee themabijeenkomsten en overlegmomenten met de Ondernemingsraad en de Centrale Cliëntenraad. In de praktijk komt dit neer op doorgaans tussen de acht en twaalf vergadermomenten per jaar. Twee maal per jaar wordt het functioneren van de Raad van Bestuur geëvalueerd. Daarnaast houdt de RvT jaarlijks een zelfevaluatie.

Uw profiel

Voor deze vacature wordt een kandidaat gezocht met specifieke kennis op het gebied van Bedrijfskunde en Human Resource Management (HRM). U functioneert als deskundige op dit gebied voor de leden van RvT en de Bestuurder vanuit verander,- ontwikkel- en bedrijfskundig perspectief. De belangrijkste vraagstukken zijn de arbeidsmarktkrapte, de aantrekkelijkheid van Viattence als werkgever en een duurzaam toekomstbestendige Viattence waarbij de bedrijfskundige processen een duidelijke meerwaarde opleveren voor het primaire proces van ouderenzorg. U heeft aantoonbare kennis en ruime ervaring opgedaan op het gebied van Bedrijfskunde | HRM in een bestuurlijke of eindverantwoordelijke directie-/ managementpositie bij een grote organisatie.

Daarnaast is directe betrokkenheid bij het verzorgingsgebied van Viattence (regio tussen Apeldoorn en Zwolle) een pré door bijvoorbeeld woonachtig te zijn in dit gebied.

Uw competenties

  • In een juist evenwicht te handelen tussen betrokkenheid en bestuurlijke distantie;
  • Een professionele toezichthoudende houding: een warm hart voor de ouderenzorg en oog voor de waarde gedrevenheid binnen de Viattence;
  • Vermogen om strategie, beleid, de processen en de resultaten van Viattence op hoofdlijnen te doorgronden en daarin het functioneren van de Raad van Bestuur te toetsen;
  • Sterk relatiegericht met goed ontwikkelde sensitiviteit;
  • Vraagstukken in breed perspectief en overstijgend kunnen bezien waarbij de belangen van de ander onderdeel zijn;
  • Zichzelf herkennen in eigen grondhouding als integriteit, onafhankelijk oordeelvormend, vertrouwenwekkend aangevuld met een geïnteresseerde en ontvankelijke opstelling;
  • Vermogen tot situationeel schakelen tussen de verschillende rollen van de toezichthouder (werkgever, adviseur, controleur en goedkeurder) maar is ook een inspirator en verbinder.
  • Behoudt zorgvuldigheid en het evenwicht tussen ´klankborden´ en ´sturen´.

 

Ons aanbod

De bezoldiging van de Raad van Toezicht valt binnen de richtlijnen van de Wet Normering Topinkomens en past binnen de normen van de NVTZ.

 


Over Viattence
Viattence is een ouderenzorgorganisatie tussen Apeldoorn en Zwolle. In Vaassen, Epe, Heerde en Wezep bieden we thuiszorg en zorg met behandeling binnen onze woon-zorglocaties. Vanuit onze kernwaarden Aandacht, Warmte, Betrokkenheid en liefdevolle Zorg (AWBZ) werken wij samen met toegewijde medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers aan het welzijn van onze bewoners en cliënten. Viattence staat bekend om haar vooruitstrevende en creatieve aanpak om bewoners warme en goede zorg te geven. De mens zien. Dát is wat wij doen en wíllen doen. Niet alleen de aandoening zien, niet teveel in systemen in processen denken en dat voorop stellen, maar de mens zien, nieuwsgierig zijn naar de bewoner of cliënt. Benieuwd zijn en blijven naar zijn/haar wensen en die vooropstellen. Eerst kijken wat onze bewoner of cliënt graag wil en van ons nodig heeft, en daarna kijken hoe we dat kunnen organiseren met elkaar.

organisatie logo

https://boardroommatch.nl/wp-content/uploads/2020/08/viattence.jpg
Informatie- en Sollicitatiegegevens

Heeft u interesse?

Indien u meer inhoudelijke informatie wenst over deze functie dan is een uitgebreidere profielschets beschikbaar via bestuurssecretariaat@viattence.nl. Wilt u aanvullend hierop meer inhoudelijke informatie dan kunt u rechtstreeks contact opnemen met mevrouw H. Ester, lid van de Raad van Toezicht. Zij is bereikbaar via 06 52731319 of per mail: hanneke_ester@hotmail.com.

Voor procedurele vragen kunt u contact opnemen met mevrouw S. Aarnink, programmanager HRM bij Viattence (06 28369467) .

De gesprekken zullen plaatsvinden in week 39 of 40. Een afvaardiging van de RvT, OR en de CCR maken onderdeel uit in de selectieprocedure. De voorgedragen kandidaat voor de vacature heeft een eindgesprek met de voltallige RvT.

Een referentieonderzoek, een vragenlijst omtrent integriteit en een VOG (verklaring van goed gedrag) zijn onderdeel van de procedure. Het is de intentie de procedure in november 2020 af te ronden.

Interesse? U kunt uiterlijk tot en met 31 augustus op deze vacature reageren door uw motivatie en CV te versturen via deze button.


Sluit 31 augustus 2020
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Bestuursondersteunende Functie
Hogeschool Windesheim zoekt secretaresse - ambtelijk secretaris met juridische affiniteit.
Ondernemersvereniging evofenedex zoekt Verenigingsmanager -Bestuurssecretaris.

Sollicitatie link
https://viattence.easycruit.com/vacancy/application/send/2540239/140519?iso=nl
"Naar begin pagina"