het Gebarencentrum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

HR – organisatieontwikkeling

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Amersfoort | Utrecht
Sluit 15 november 2022


Omschrijving Vacature

 

Toezichthouder die het gebaar maakt (m/v).

 

Ben u een inspirerend toezichthouder die de komende jaren vanuit uw persoonlijke ervaring wil meebouwen aan het Nederlands Gebarencentrum? Lees dan verder.

Het Nederlands Gebarencentrum

Al sinds 1996 is het Nederlands Gebarencentrum hét landelijk onafhankelijk expertisecentrum op het gebied van Nederlandse Gebarentaal (NGT) en Nederlands met Gebaren (NmG).

Wij zoeken

per 1 januari en 1 juli 2023

een lid voor de Raad van Toezicht.

Profieleisen algemeen

De leden van de raad hebben bestuurlijke, specialistisch, professionele of adviseurservaring, dan wel goed gevoel voor managementvraagstukken binnen non-profitorganisaties. Ze beschikken over de vereiste kennis, ervaring en netwerken om de strategische doelstellingen en de hoofdlijnen van beleid, het uitvoerend werk, de organisatie en bedrijfsvoering in algemene zin te kunnen beoordelen. De leden zijn breed maatschappelijk georiënteerd en hebben zicht op de ontwikkelingen in de Nederlandse Gebarentaal ofwel de wens zich daarin te verdiepen. Ze vervullen de toezichthoudende taak in teamverband en op kritische, onafhankelijke en integere wijze. Ze hebben een sterk inlevingsvermogen, zijn professioneel en hebben reflectief vermogen.

Als basis gelden voor alle Raad van Toezichtleden de volgende kwaliteiten en persoonskenmerken:

 • Voelt zich verbonden met de kernwaarden en het werkterrein van het Gebarencentrum.
 • Gezien de huidige samenstelling van de Raad van Toezicht en de ambities gaat onze voorkeur uit naar een bestuurlijk geëngageerd persoon die doof/slechthorend is of doofheid /slechthorendheid van dichtbij meemaakt.
 • Levert een bijdrage aan de ontwikkeling van het team van de Raad van Toezicht, vanuit openheid, verbondenheid en deskundigheid.
 • Is evenwichtig en consistent in zijn/haar optreden.
 • Heeft zicht op hoe stakeholders werken en waar hun vraagstukken liggen.
 • Kan ingewikkelde (politieke) processen snel doorgronden.
 • Vervult de rol van inspirerende sparringpartner naar collega RvT-leden en de Raad van Bestuur.
 • Reflecteert op eigen handelen als RvT-lid en op het functioneren van de gehele Raad.
 • Heeft een heldere visie op Governance (Nederlandse Corporate Governancecode en de Zorgbrede Governancecode (2019)) en draagt bij aan de dialoog hierover: is in staat vorm te geven aan de veranderende rol van de toezichthouder.
 • Is integer en onderkent tijdig mogelijke belangenverstrengeling; stelt zich daarbij professioneel en zelfbewust op.
 • Denkt vanuit een helikopterview en onafhankelijke oordeelsvorming; heeft daarbij aandacht voor draagvlak bij zowel interne als externe stakeholders.
 • Heeft een gezonde dosis kritisch vermogen en heeft plezier in het toezichthouden.

Er is geen financiële vergoeding afgezien van een reiskostenvergoeding.

Profieleisen specifiek

Wat betreft de nieuwe leden van de Raad van Toezicht zijn wij specifiek op zoek naar leden met aandachtsvelden op financieel en HR/organisatieontwikkelingsgebied. We zien ervaring en deskundigheid op deze terreinen graag terug bij de nieuwe leden.

Profiel: Financieel

 • Heeft ervaring met bedrijfsvoering en verdienmodellen, en weet vanuit een gezonde risicoafweging zijn/haar inzichten te delen binnen de Raad van Toezicht en met de bestuurder
 • Heeft kennis en/of ervaring met subsidiestroming en de verkrijging ervan.

Profiel: HR/organisatieontwikkeling

 • Ervaring met nieuwe vormen van organiseren en organisatieverandering.
 • Is in staat om mee te denken over de impact van transformaties en vernieuwing op medewerkers en hoe draagvlak kan worden verworven.
 • Heeft expertise op het gebied van goed werkgeverschap, strategische personeelsplanning en arbeidsmarkt-problematiek.
 • Heeft gevoel voor organisatie- en groepsdynamiek.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Bent u geïnteresseerd? Stuur dan voor 15 november a.s. uw schriftelijke sollicitatie met cv naar info@gebarencentrum.nl.

Nadere informatie en inlichtingen kunt u inwinnen bij Judith Reiff-de Groen (huidige voorzitter Raad van Toezicht) per e-mail: j.reiff@matterhornbeheer.nl.


Sluit 15 november 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.

"Naar begin pagina"