Stichting Leerrijk

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Vastgoed, HR, marketing of communicatie.

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Kaatsheuvel | Onderwijs
Sluit 7 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

Omdat een lid in december 2021 aan het einde van de eerste zittingstermijn afscheid heeft genomen van de Raad van Toezicht en één lid aftreedt omdat in juni het einde van de statutaire zittingstermijn bereikt wordt hebben wij plaats voor 2 nieuwe collega’s. Een van onze nieuwe collega’s zal tevens de rol van secretaris van de Raad op zich nemen.

Wat doet de Raad van Toezicht?

De Raad van Toezicht, bestaande uit maximaal 7 mensen, houdt integraal toezicht op het Bestuur en zijn beleid, in het bijzonder de realisatie van de doelstelling van de organisatie.

Samen met het bestuur van de stichting, de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad, alle medewerkers en vrijwilligers zorgt de Raad van Toezicht er voor dat zo’n 3000 kinderen kwalitatief goed en fijn onderwijs kunnen genieten. Dat betekent een financieel gezonde en continue lerende organisatie waar onderwijskwaliteit altijd de aandacht heeft.

De hoofdtaken van de Raad van Toezicht zijn:

 • toezicht houden vanuit een wettelijke opdracht en vanuit een maatschappelijk perspectief;
 • vervullen van de advies- en klankbordfunctie ten behoeve van de bestuurder;
 • werkgever van de bestuurder;
 • overige statutaire taken.

De tijdsinvestering die van je als lid gevraagd wordt is (indicatie) 130 uur per jaar.

 

Profiel nieuwe leden Raad van Toezicht

Om de competenties van de Raad van Toezicht zo breed mogelijk te houden wordt gezocht naar leden met een diverse achtergrond.

 • Vacature 1
  Heeft een onderwijskundige achtergrond. Ervaring met onderwijskwaliteit binnen het primair onderwijs is daarbij een pré.
 • Vacature 2
  Heeft ervaring heeft binnen Vastgoed & Facilitair, HR of marketing & communicatie.

 

Daarnaast heb je een relevant netwerk binnen het werkgebied van de stichting (regio Waalwijk/Loon op Zand) en heb je toezichthoudende of bestuurlijke ervaring.

 

Profiel beoogd secretaris

Als jij interesse hebt in de rol van onze secretaris dan ben jij degene die er voor zorgt dat zaken geregeld en opgevolgd worden. Je kunt als de beste structuur aanbrengen (en vindt dat ook leuk). Verder ben je accuraat, behoud je overzicht en ben je goed in plannen, afwerken, opvolgen en borgen van afspraken. Daarnaast weet je mensen en meningen samen te brengen en vind je het leuk om dat ook aan het papier toe te vertrouwen. Jij houdt ons bij de les.

 

 

Overige functie-eisen

  • onderschrijven de grondslag, doelstelling, missie, visie en strategie van de stichting;
  • onderschrijven de Code Goed Bestuur voor primair onderwijs en de principes van modern toezicht;
  • analytisch werk- en denkniveau. Je bent in staat uitdagende vragen te stellen en van de waan van de dag te abstraheren;
  • je bent in staat rolvast en rolbewust een kritische en constructieve dialoog met het bestuur te voeren;
  • (samen met de overige leden) kennis en inzicht in maatschappelijke en politieke ontwikkelingen hebben en relevante maatschappelijke netwerken, vooral ten aanzien van de regio Waalwijk/Loon op Zand
  • een teamspeler zijn en je inzetten voor het organisatiebelang;
  • initiatief nemen ten aanzien van de eigen ontwikkeling (als toezichthouder);
  • je staat met beide benen in de maatschappij en bent bekend met actuele professionele vraagstukken.

 

Wat bieden wij?

De Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zeven toezichthouders. De leden voelen zich verbonden met de organisatie en het contact tussen de raad en de bestuurder en medezeggenschap is open en constructief.

De Raad van Toezicht vormt een collegiaal team dat diversiteit belangrijk vindt, en een goede afspiegeling wil zijn van de maatschappij. Er wordt gestreefd naar een zodanige samenstelling van de Raad van Toezicht dat de maatschappelijke sectoren bedrijfsleven, openbaar bestuur, onderwijs en financiën elkaar aanvullen. En ook in persoonlijke competenties en stijl maken de leden waar mogelijk gebruik van elkaars kwaliteiten.

Tot slot is herkenbaarheid en geloofwaardigheid in de ogen van de belangrijkste stakeholders van de stichting belangrijk. De leden van de Raad van Toezicht functioneren onafhankelijk, zonder last of ruggespraak en vertegenwoordigen geen (deel)belangen. De Raad van Toezicht spreekt met één stem.

Vergoeding: ca. € 5.700,- (voor een lid) per jaar. De honorering blijft daarmee binnen de WNT.

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Graag ontvangen wij jouw cv en motivatiebrief voor deze mooie functie uiterlijk 6 mei 2022. Je kunt je CV en motivatie sturen aan info@leerrijk.nl t.a.v Eric Logister.

Na de brievenselectie (half mei) volgen de gesprekken met de benoemingsadviescommissie (BAC) op het kantoor van Leerrijk! te Kaatsheuvel (Dodenauweg 2).

Belangrijke data

Sluitingsdatum: 6 mei 2022

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Eric Logister, Voorzitter RvT, info@leerrijk.nl, 06-18966621

 

Acquisitie wordt niet op prijs gesteld.


Sluit 7 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"