Discovery Museum

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Bezoldigde functie | Kerkrade | Limburg
Sluit 10 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

De huidige tijd wordt gekenmerkt door radicale technologische, economische, culturele en sociale veranderingen. Discovery Museum betrekt iedereen in het collectief om de aarde tot een betere plek te maken. Het museum geeft op een toegankelijke en leerzame manier inzicht in hoe de wereld werkt op het gebied van wetenschap en techniek en hoe deze zich verhoudt tot de mens zelf. Deze inzichten en het leggen van verbanden tussen verleden, heden en toekomst, veranderen wereldbeelden en gedachtepatronen. Discovery Museum geeft bezoekers kennis, kunde en inspiratie om zelf bij te dragen aan positieve verandering.

Daarnaast is Discovery Museum een kenniscentrum op het gebied van aarde, wetenschap, techniek en ontwerp, dat in verbinding staat met verwante instellingen en de mens zelf. De activiteiten van het museum zijn gericht op reflectie en debat, en dragen bij aan verbetering van harmonie tussen mens, natuur en maatschappij.

Het museum wordt bestuurd volgens het Raad van Toezichtmodel, waarbij de 2-hoofdige statutaire directie verantwoordelijk is voor het beleid, de uitvoering en de verantwoording. De Raad van Toezicht houdt toezicht op het beleid van de directie en de algemene gang van zaken van de stichting. Zij houdt toezicht, adviseert en geeft een onafhankelijk oordeel. Ook staat zij de directie verder met raad en daad bij en heeft een belangrijke klankbordfunctie. Tevens draagt zij zorg voor de evaluatie van het functioneren van de statutaire directie. De Raad van Toezicht volgt de Code Cultural Governance die staat voor goed bestuur, adequaat toezicht en transparante verantwoording. De Raad hecht belang aan inclusie, diversiteit en toepassing van de Fair Practice Code.

Wegens het aanstaande vertrek van één lid en gewenste aanvulling van de bestaande Raad met bepaalde expertise is de Raad van Toezicht op zoek naar drie nieuwe leden met expertise op het gebied van bedrijfsvoering, natuurwetenschappen en menswetenschappen op het snijvlak van de thema’s van het museum: aarde, klimaat, wetenschap en technologie. De Raad van Toezicht heeft momenteel vijf leden en streeft naar een divers samengestelde raad met een goede balans tussen leeftijd, geslacht, nationaliteit, ervaring en culturele achtergrond van de individuele leden van de Raad.

De Raad van Toezicht van Discovery Museum zoekt drie nieuwe: Leden Raad van Toezicht

Vanwege de verdere samenstelling van de Raad en met het oog op de ingezette inhoudelijke doorontwikkeling van het museum zijn we op zoek naar kandidaten die zich kunnen vinden in één van onderstaande profielschetsen:

Eén lid met profiel Bedrijfsvoering

Voor deze positie verwachten we dat je kennis en ervaring hebt op niveau van eindverantwoordelijkheid voor de bedrijfsvoering en daardoor in staat bent het museum als totale organisatie te kunnen zien. Je hebt ervaring met het werken in verschillende organisaties, oog voor het cultuuraspect in organisaties en ervaring met organisatieontwikkeling. Je dient aantoonbare betrokkenheid te hebben bij en zicht te hebben op de culturele sector en de maatschappelijke en economische vraagstukken die daarbinnen spelen. Daarom zoeken we een kandidaat met een bedrijfskundig, financieel-economische achtergrond die communicatief is, bedrijfsmatig denkt en een goed oog heeft voor de effecten van besluiten. Aanvullende ervaring op juridisch, compliance en of HR- gebied strekt tot aanbeveling.

Twee leden met wetenschappelijk profiel: Natuurwetenschappen, Menswetenschappen

Voor deze posities geldt dat je affiniteit hebt met aarde, klimaat, wetenschap, technologie en cultuur in het algemeen en in staat bent wetenschappelijke ontwikkelingen resp. maatschappelijke ontwikkelingen te duiden

in relatie tot de rol van het museum. Je bent een kandidaat met een achtergrond binnen de wetenschap die een kritische, natuur- resp. menswetenschappelijke blik inbrengt.
Je wilt bijdragen aan de versteviging van de band tussen maatschappij en wetenschap en bent enthousiast je, vanuit je expertise, als lid van de Raad in te zetten voor het museum. Je bent in ieder geval in staat jouw inzichten op een praktische en communicatief vaardige manier te vertalen naar de discussies binnen de Raad van Toezicht. Daarom zoeken wij een kandidaat met wetenschappelijke ervaring en bij voorkeur ook ervaring op het vlak van (wetenschap) communicatie.

Benoeming

Benoeming van leden van de Raad van Toezicht vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging voor vier jaar. De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd door de Raad van Toezicht, de directie gehoord hebbende. De beoogde benoemingen gaan in per 01-06-2022.

Vergaderingen

De Raad van Toezicht komt minimaal vier keer per jaar bijeen voor reguliere vergaderingen. Alle leden zijn lid van één van de drie raadscommissies: Audit & Financiën, Organisatie & Remuneratie of Wetenschap
& Cultuur, die een aantal keer per jaar ter advisering van de voltallige Raad met bestuur om tafel zitten.

Bezoldiging

Het lidmaatschap van de Raad is onbezoldigd. De leden van de Raad van Toezicht ontvangen een vergoeding (vacatiegeld) voor aanwezigheid bij formele vergaderingen.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb je belangstelling voor deze functie en voldoe je aan één van de geschetste profielen, reageer dan door een motivatie en cv te sturen naar solliciteren@discoverymuseum.nl. Vermeld s.v.p. de code RVT22 in de onderwerpregel.
Voor vragen over deze vacatures kun je contact opnemen met Hans Gubbels (algemeen directeur-bestuurder):
045 5676057 of h.gubbels@discoverymuseum.nl.

Reageren is mogelijk tot en met 9 mei 2022.

Kijk voor meer informatie
over Discovery Museum op onze site www.discoverymuseum.nl

Discovery Museum wil een open en inclusief museum zijn, waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig en gerespecteerd voelt. Ieders talenten zijn belangrijker dan afkomst, geslacht, gender, leeftijd, geaardheid, handicap of chronische ziekte.


Sluit 10 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"