Stichting Kinderopvang Voorzieningen Beverwijk (SKOV)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Kwaliteit

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Bezoldigde functie | Beverwijk | Noord-Holland
Sluit 8 april 2022


Omschrijving Vacature

 

Stichting Kinderopvang Voorzieningen Beverwijk (verder: SKOV) is een gezonde en succesvolle kinderopvangorganisatie zonder winstoogmerk met een goede naam in Beverwijk. De organisatie is ruim 30 jaar geleden opgericht en biedt KDV en BSO, aan kinderen van 0-13 jaar. Er zijn twee mooie en ruime BSO locaties en twee sfeervolle KDV locaties. Alle locaties hebben een uitdagende natuurtuin. SKOV heeft als enige in de regio het Kwaliteitsmerk Groene Kinderopvang behaald.

Professionele en kwalitatief hoogwaardige kinderopvang en groene kinderopvang zijn belangrijke strategische pijlers. Eerlijkheid, betrouwbaarheid en betrokkenheid zijn kernwaarden die de medewerkers naar elkaar uitdragen en naar de ouders, kinderen en relaties. De medewerkers gaan respectvol met elkaar en met de klanten om, en zetten zich met enthousiasme in voor het welzijn van de kinderen.

Voor SKOV werken een Stichtingsbestuur, een Directeur, drie Operationeel Managers, bijna 50 Pedagogisch Medewerkers en een klein team van Stafmedewerkers op het kantoor.

 

SKOV werkt aan toekomstbestendigheid en is ter versterking van haar bestuur op zoek naar

Lid Raad van Toezicht

 

Het Toezichthoudend Bestuur

Het Toezichthoudend Bestuur bestuurt op hoofdlijnen en doet dit op een maatschappelijk verantwoorde wijze en volg hierin de Governance Code Kinderopvang. Het Bestuur toetst de besluitvorming en geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de Directie. Daarnaast vervult het Bestuur een klankbordfunctie voor de Directie.

De functie

Per direct is er een functie beschikbaar binnen het Toezichthoudend Bestuur van SKOV Kinderopvang. Als bestuur streven we naar een evenwichtige samenstelling. De leden zijn complementair. Met het oog op de aanwezige competenties binnen het bestuur, zijn wij op zoek naar een  Bestuurslid met het profiel Kwaliteit. Hiermee bedoelen we kennis van de kinderopvang, binding met de regio én met bestuurlijke ervaring. Kennis van pedagogisch beleid is een pré. Met de invulling van de vacature bestaat het bestuur uit vijf personen.

Profiel

Van leden van het Toezichthoudend Bestuur wordt verwacht dat zij:

  • een brede maatschappelijke belangstelling hebben, affiniteit met de maatschappelijke doelstelling van de kinderopvang in het algemeen en die van SKOV in het bijzonder.
  • zich bij hun rolvervulling richten naar de verwachtingen die de maatschappij (ouders, het publiek en andere belanghebbenden) heeft van het werk van de organisatie.
  • zich verbinden aan het bestuursreglement en de beleidskaders die gezamenlijk op basis van policy governance zijn opgesteld.
  • beschikken over een HBO- of academisch denk- en werkniveau.
  • betrokken, maar met voldoende afstand kunnen kijken naar en oordelen over het werk van de directie en van de organisatie als geheel.
  • ervaring hebben met de toezichthoudende taak
  • persoonlijke kwaliteiten hebben zoals: een collegiale opstelling en het vermogen om verantwoordelijkheid te dragen voor de beslissingen van het toezichthoudend bestuur en de directie.

Vergoeding en tijdsinvestering

Ieder Bestuurslid ontvangt de maximale maatschappelijke vergoeding conform de richtlijnen van de VTOI-NVTK. Van de Bestuursleden wordt verwacht dat zij voldoende tijd beschikbaar stellen, bereid en in staat zijn vrijwel alle vergaderingen van het bestuur (6-8 per jaar) bij te wonen en zich daarop terdege voor te bereiden. Ook vragen wij tijd te investeren in een beknopte opleiding.

Voor je indiensttreding in de sector van de kinderopvang is een VOG nodig, deze zal worden vergoed door SKOV.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Heb je interesse in deze Bestuursfunctie? Mail dan vóór 8 april 2022  je CV en motivatie naar s.hogeboom@skovbeverwijk.nl onder vermelding van ‘Vacature bestuurslid’. Wanneer je vragen hebt over de functie dan kan je contact opnemen met bestuursvoorzitter Sandra Beijnes op het telefoonnummer 06-10911712. Uiterlijk 13 april ontvang je van ons een reactie. Een eventueel gesprek vindt plaats in de week van 18 april.

Nadere informatie over SKOV is te vinden op de website www.skovbeverwijk.nl

 

Acquisitie n.a.v. deze advertentie stellen wij niet op prijs


Sluit 8 april 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"