Stichting SIG

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Bedrijfsvoering

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Bezoldigde functie | Beverwijk | Noord-Holland
Sluit 15 mei 2022


Omschrijving Vacature

 

De SIG is een kleinschalige organisatie voor mensen met een verstandelijke beperking en/of autisme in de regio Midden- en Zuid-Kennemerland.

De SIG gaat er in haar visie vanuit dat ieder mens van waarde is en zin kan geven aan zijn eigen bestaan en dat van anderen. De SIG formuleert haar aanbod vanuit de vraag van de individuele cliënt: het principe van vraag gestuurde zorg.

Meer informatie over onze organisatie en het organisatiebeleid vindt u op https://www.sig.nu/over-de-sig/wie-zijn-wij/.

Raad van toezicht
De raad van toezicht (rvt) houdt integraal toezicht op het beleid en functioneren van de stichting en de bestuurder, overeenkomstig de uitgangspunten van de Governance Code Zorg. De rvt staat de bestuurder met raad terzijde (klankbordfunctie) en oefent de werkgeversfunctie uit naar de bestuurder. De rvt heeft drie commissies ingericht waarin meerdere leden van de rvt betrokken zijn: een commissie kwaliteit en veiligheid, een auditcommissie en een remuneratiecommissie.

De rvt bestaat regulier uit vijf leden. Wegens het aflopen van de zittingstermijn van drie leden eind 2022, heeft de rvt gekozen voor een tijdelijke uitbreiding, om een gedegen overdracht mogelijk te maken.

Wij zijn nu op zoek naar een lid met affiniteit met de langdurige zorg, die als portefeuille binnen de rvt het aandachtsgebied Financiën en Bedrijfsvoering krijgt.

De rvt vergadert in principe vijfmaal per jaar met de bestuurder en kent daarnaast een aantal vaste overlegmomenten tussen delegaties vanuit de rvt met de Centrale Cliëntenraad, de Centrale Verwantenraad en de Ondernemingsraad. Daarnaast vindt jaarlijks een ontmoeting tussen MT, bestuurder en rvt plaats en zijn er een aantal commissievergaderingen. Reflectie van en binnen de rvt wordt elk jaar georganiseerd.

Voor deze vacature wordt accent in de volgende vaardigheden verwacht:

  • Affiniteit met de visie en doelstellingen van de SIG en een brede maatschappelijke betrokkenheid;
  • Financiële achtergrond, zoals een bedrijfseconomische opleiding en/of ervaring, met kennis van financiële bedrijfsvoering;
  • Ervaring met omvangrijke investerings- en financieringsvraagstukken, o.a. rondom vastgoed en risicomanagement op directieniveau;
  • Kennis of ervaring in toegepaste ICT is een pré;
  • Een juiste balans tussen betrokkenheid en bestuurlijke afstand;
  • In staat in teamverband te werken, communicatief vaardig en het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen;
  • Integriteit, verantwoordelijkheidsgevoel en een onafhankelijke opstelling;
  • Affiniteit met de langdurige zorg, wmo en jeugdwet, met de bereidheid om zich in de dynamiek van de sector van de gehandicaptenzorg te verdiepen en in staat om deze ontwikkelingen te vertalen in financieel inzicht.

Waardering
De beloning is in lijn met de uitgangspunten van de Governance Code Zorg, conform de WNT.

Benoeming
Benoeming van een kandidaat is in eerste termijn voor 4 jaar. De beoogde startdatum zal zijn 1 november 2022, met een overdrachtsperiode van twee maanden.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

 

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de voorzitter van de selectiecommissie mevrouw V. Bekendam, tel. 06-53358268.

Solliciteren
Indien u geïnteresseerd en aantoonbaar gekwalificeerd bent voor bovengenoemde functie verzoeken wij u vóór 15 mei 2022 uw sollicitatie (motivatiebrief en CV) te richten aan de voorzitter van de selectiecommissie van de rvt, mevrouw V. Bekendam, via het e-mailadres solliciteren@sig.nu.

Na 30 mei wordt u gebeld als u uitgenodigd wordt voor een eerste gesprek. Deze gesprekken zullen plaatsvinden op 8 en 15 juni vanaf 16:00 uur.

Een strikt vertrouwelijke behandeling van reacties wordt gegarandeerd.


Sluit 15 mei 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Stedelijk Gymnasium Leiden zoekt Lid RvT met profiel financieel-economisch en bedrijfskundig.
De Wulverhorst zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
RADAR Inc. zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Mensen met een Missie te Den Haag zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"