Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Houtverwerkende Industrie en Jachtbouw (PHJ)

Lid Raad van Toezicht

Governance en communicatie.