Stichting Dierenopvang Amsterdam (DOA)

Lid Raad van Toezicht (RvT)

Dierenwelzijn

deze vacature is niet meer actief ...
Gezondheids- en welzijnszorg | Onbezoldigde functie | Amsterdam | Noord-Holland
Sluit 10 oktober 2022


Omschrijving Vacature

Om deze rol optimaal uit te kunnen oefenen, beschik je over kennis en ervaring op het gebied van dierenwelzijn. Je hebt een afgeronde opleiding diergeneeskunde en bent actief in het werkveld. Bij voorkeur op het vlak van gezelschapsdieren. Ook als je nog geen bestuurlijke ervaring of ervaring als toezichthouder hebt, maar wel enthousiast bent en je herkent in het onderstaande profiel, nodigen we je nadrukkelijk uit om te solliciteren.

De Raad van Toezicht

Omdat DOA zich in een meerjarig veranderproces bevindt, heeft zij behoefte aan een sterke Raad van Toezicht met brede expertise die kan optreden als toezichthouder en klankbord voor directeur en management team.

De RvT van DOA bestaat uit zes leden, ieder met een eigen vakgebied. De zittende leden hebben een achtergrond in dierenwelzijn, ICT/innovatie, juridische zaken, vastgoed/facilitair, financiën en fondsenwerving/communicatie en vullen elkaar zo aan op de verschillende expertisegebieden. We zijn collectief verantwoordelijk voor het beleid en elk lid wordt geacht de hoofdlijnen van het totale beleid te beoordelen. Onze samenwerking en teamspirit zijn uitstekend, we combineren serieus werken met het nodige plezier.

Binnen onze RvT is er een positie vrijgekomen Lid van de Raad van Toezicht met aandachtsgebied Dierenwelzijn.

Vanuit jouw aandachtsgebied zul je actief betrokken worden bij de drie pijlers van onze missie: hoogwaardige opvang van dieren, een zo kort mogelijk verblijf in het asiel (snelle uitstroom) en het helpen van eigenaren een dier te behouden (verminderde instroom).

Je zal bij diverse plannen en projecten vanuit je toezichthoudende rol betrokken zijn die deze pijlers ondersteunen. Denk aan het optimaliseren van een zo stress vrij mogelijke huisvesting met bijbehorende inrichting en verrijking. Het ontwikkelen van nieuwe trainings- en behandeltechnieken die zorgen voor de juiste individuele aandacht en training voor bijvoorbeeld getraumatiseerde dieren of dieren met gedragsproblemen. Informatievoorziening naar eigenaren en methoden om dierwelzijn zo objectief mogelijk te meten. Dit alles zoveel mogelijk op basis van de nieuwste wetenschappelijke inzichten. Ook zal je periodiek overleggen met de nieuw op te zetten Dierwelzijnsraad van DOA.

Algemene Eisen Lidmaatschap Raad Van Toezicht DOA (profiel)

 • Oog voor maatschappelijke ontwikkelingen, besluitvaardigheid, slagvaardigheid en kritische houding;
 • Bestuurlijke en organisatorische ervaring en strategisch denkvermogen;
 • Affiniteit met dierenwelzijn (in het bijzonder voor honden en katten) en met de doelstelling, missie en kernwaarden van DOA.
 • Uitstekende sociale en communicatieve vaardigheden;
 • Open, mensgericht, collegiaal en sociaal ingesteld; een teamspeler
 • De juiste balans tussen persoonlijke betrokkenheid en bestuurlijke afstand
 • Het vermogen en de attitude om de bestuurder met raad en als klankbord terzijde te staan en om het beleid van de stichting en het functioneren van de bestuurder te toetsen
 • Het vermogen om advies en toezicht in teamverband uit te kunnen oefenen
 • In staat om op inspirerende wijze, gericht op samenwerking en verbinding, een aandeel te leveren in de raad én met behoud van de relatie kritische kanttekeningen te plaatsen
 • Voldoende beschikbaarheid en bereikbaarheid tijdens de zittingsperiode
 • Bereidheid om te participeren in een commissie van de Raad

Vergaderfrequentie

De Raad van Toezicht van DOA vergadert tenminste vijf keer per jaar en indien nodig vaker. Daarnaast vinden er periodiek vergaderingen plaats van de commissies van de Raad.

We zijn op zoek naar een kandidaat die voldoende tijd beschikbaar heeft voor een goede invulling van deze (onbezoldigde) nevenfunctie (gemiddeld ca. 1 dag per maand).

 


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Hebben we je enthousiast weten te maken en wil je meer weten? Neem dan contact op met Gijs Pelser (voorzitter RvT) via g.pelser@doamsterdam.nl.


Sluit 10 oktober 2022
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Lid Raad van Commissarissen -RvC- gezocht door Woonvorm De Passie.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Bibliotheek aan den IJssel.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Caleidoscoop te Heerenveen.
Pensioenfonds Cosun zoekt lid raad van toezicht met aandachtsgebied Actuarieel, Pensioen, Risicobeheer en Audit.
Stichting Buurtteamorganisatie Sociaal Utrecht zoekt Voorzitter Raad van Toezicht.
Stichting Zonboog zoekt Lid Raad van Commissarissen met profiel zorgbestuurlijk.
Lid Raad van Toezicht -RvT- gezocht door Stichting Registerplein te Utrecht.
Toezichthouder gezocht door Stichting Delta-onderwijs te Oosterhout.
Lid Raad van Toezicht gezocht door Stichting Diagnovum.

"Naar begin pagina"