Maritiem Museum Rotterdam

Voorzitter en Lid RvT

deze vacature is niet meer actief ...
Kunst en cultuur | Onbezoldigde functie | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 14 februari 2021


Omschrijving Vacature

Midden in het bruisende Maritiem District van Rotterdam ligt het Maritiem Museum Rotterdam. Het Maritiem Museum Rotterdam maakt een breed publiek bewust van de invloed van de maritieme wereld in het heden, verleden én toekomst en op het leven van iedereen. Het Maritiem Museum beheert een omvangrijke, unieke collectie van internationaal topniveau en profileert zich in binnen- en buitenland, mede door een gevarieerde en afwisselende programmering van tentoonstellingen, lezingen, workshops en digitale producten, als een ontmoetingsplaats voor jong en oud. In het museum komt het verhaal van de maritieme wereld tot leven. Evenementen en activiteiten in de museumhaven maken de beleving voor de bezoekers compleet. Pre-Corona ontving het museum jaarlijks circa 200.000 bezoekers. Een team van 70 medewerkers en 170 vrijwilligers zorgt er in de eerste plaats voor dat de bezoekers een onvergetelijke dag beleven. Ook staat het team voor samenwerken en dit gebeurt in een professionele setting, met volop ruimte om jezelf te kunnen zijn.

De dagelijkse leiding van het museum is in handen van een tweekoppige directie; een Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken. Deze Raad van Toezicht bestaat momenteel uit zes personen en is samengesteld op basis van complementaire profielen. De leden beschikken gezamenlijk over het totaal van de benodigde toezichthoudende kennis en ervaring: cultuur en wetenschap, maritieme industrie/sector, bestuurlijk, financiën, organisatie, politiek, juridisch, marketing, diversiteit en regio Rotterdam. De Raad van Toezicht en de directie verhouden zich tot elkaar volgens het Raad-van-Toezicht-model, zoals is beschreven in de Governance Code Cultuur 2019.

De Raad van Toezicht komt minimaal vijf keer per jaar bijeen voor de reguliere vergaderingen. Benoeming van leden vindt plaats voor een periode van vier jaar met de mogelijkheid tot verlenging van vier jaar. De sfeer binnen de Raad van Toezicht is informeel en constructief met ruimte voor onafhankelijke en kritische gedachtenuitwisseling.

Vanwege het terugtreden van een van de leden en van de voorzitter van de Raad van Toezicht is het Maritiem Museum Rotterdam per 1 juli 2021 op zoek naar een

LID RAAD VAN TOEZICHT

Profiel: Juridisch (onbezoldigd)

en per 1 september 2021 naar een

VOORZITTER RAAD VAN TOEZICHT

Profiel: Politiek en maatschappelijk netwerk (onbezoldigd)

De Raad van Toezicht van het Maritiem Museum Rotterdam verwelkomt graag een nieuwe voorzitter en een nieuw lid met een open houding en nieuwsgierige blik, die goed zicht hebben op en geworteld zijn in het maatschappelijke en het ondernemersveld in de Rotterdamse regio.

Daarnaast dienen zij te voldoen aan de algemene eisen die gesteld worden aan de leden van de Raad van Toezicht: affiniteit met de missie, ambitie en strategie van het Maritiem Museum Rotterdam; in staat tot onafhankelijke oordeels- en besluitvorming (zonder conflicterend of zakelijk belang); brede maatschappelijke belangstelling; inzicht in maatschappelijke en politieke verhoudingen; affiniteit met de museumwereld in het algemeen; beschikken over een breed netwerk en bereidheid tot inzet daarvan; bereid en in staat tijd beschikbaar te stellen om vergaderingen bij te wonen en zich daarop voor te bereiden.

De Raad van Toezicht van het Maritiem Museum Rotterdam hecht aan diversiteit, vanuit de kennis en ervaring dat een verscheidenheid aan achtergronden en opvattingen de verdere ontwikkeling van het museum ten goede komt. Van alle leden vraagt dit betrokkenheid op en respect voor verschillen tussen culturen, generaties, achtergrond, gender en sekse. Vanuit de ambitie om als Raad op het gebied van diversiteit verder te groeien, nodigt de raad nadrukkelijk kandidaten met jong élan en een cultureel diverse achtergrond uit te solliciteren. Kandidaten zijn bij voorkeur woonachtig in Rotterdam of de directe regio. De benoeming van leden van de Raad van Toezicht geschiedt door het College van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Rotterdam op voordracht van de Raad van Toezicht.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Graag ontvangen wij uw sollicitatiebrief met curriculum vitae uiterlijk 14 februari 2021 via b.boer@maritiemmuseum.nl. Voor nadere informatie met betrekking tot de functies kan contact worden opgenomen met de heer Bert Boer, algemeen directeur Maritiem Museum Rotterdam (tel. 06 2396 0744).


Sluit 14 februari 2021
    Solliciteer nu (mail)        
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Toezichthoudende functie
Vacature Lid Raad van Toezicht Stichting Amstelland Bibliotheken.
Stichting ViaSana te Mill zoekt een Lid Raad van Toezicht.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel onderwijs.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel HR.
Stichting Fluenta te Nieuwegein zoekt Lid voor de Raad van Toezicht met profiel Bedrijfsvoering-juridisch.
Jongerenorganisatie The Mall Baarsjes te Amsterdam zoekt een Lid Raad van Toezicht.
KraamzorgPlus is op zoek naar een nieuw lid van de Raad van Toezicht.
Stichting De Binnenvest is op zoek naar een Lid Raad van Toezicht.
Woon-zorgcomplex De Koperhorst zoekt Lid Raad Toezicht.
Stichting Voortgezet Vrijeschool Onderwijs Noord-Holland zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting FREE Nature zoekt Nieuw Lid Raad van Toezicht.
Stichting SaldoPlus zoekt nieuw Lid Raad van Toezicht.
Coöperatie GeriHome U.A te Spijkernisse zoekt Lid Raad Toezicht met specialisme Governance.
Coöperatie U.A. De MARQ te Breda zoekt Lid Raad van Toezicht.
Het Rotterdams Philharmonisch Orkest te Rotterdam zoekt Lid Raad van Toezicht.
Stichting OBODB Basisonderwijs zoekt Lid Raad van Toezicht.

"Naar begin pagina"