MBO-College Albeda

Bestuurssecretaris.

deze vacature is niet meer actief ...
Onderwijs | Betaalde baan | Rotterdam | Zuid-Holland
Sluit 14 mei 2021


Omschrijving Vacature
Voor Albeda zijn we op zoek naar een bestuurssecretaris. De kwaliteit van onze onderwijsorganisatie, die gericht is op het realiseren van excellent middelbaar beroepsonderwijs, wordt naast het primair proces ook bepaald door een kwalitatief hoogwaardig proces van beleidsontwikkeling en besluitvorming – strategisch, tactisch en operationeel. Hieraan leveren, onder regie van het college van bestuur, relevante interne en externe partijen op basis van hun specifieke rol en deskundigheid hun bijdragen. De werkzaamheden van bestuurssecretaris worden verricht in opdracht van het college van bestuur en de raad van toezicht.

Wat ga je doen?

Je ondersteunt het college van bestuur en de raad van toezicht en draagt zorg voor de bestuurlijke, strategische beleidsontwikkeling en advisering. Je beoordeelt de bestuurlijke consequenties en vertaalt de bevindingen naar beleidsadviezen voor de middellange en lange termijn. Daarnaast geef je leiding aan het bestuurssecretariaat. Het bestuurssecretariaat bestaat (momenteel) uit een bestuurssecretaris en enkele secretaresses. Daarnaast werk je binnen het bestuursbureau samen met de programmanager Strategie en Externe betrekkingen, de projectmanager Leven Lang Ontwikkelen en de woordvoerder van Albeda.

Bestuurlijke, strategische beleidsontwikkeling en advisering:

 • Je verricht onderzoek naar en analyseert voor Albeda relevante ontwikkelingen op het gebied van wet- en regelgeving, je beoordeelt de bestuurlijke consequenties en vertaalt de bevindingen naar beleidsadviezen ten behoeve van het college van bestuur
 • Je bewaakt in overleg met het college van bestuur, het proces van ambtelijke voorbereiding met betrekking tot fusies, samenwerkingsovereenkomsten, notariële afdoeningen, het opstellen van reglementen, etc.
 • Je verricht control-taken met betrekking tot de beleidsuitvoering
 • Je redigeert en schrijft algemene delen van meerjaren-/jaarplannen, verslagen, begrotingen e.d.
 • Je formeert werkgroepen ter behandeling van ad hoc vraagstukken
 • Je produceert en analyseert managementinformatie ten behoeve van het college van bestuur in het kader van de beleidsvoorbereiding met betrekking tot onder andere de strategie van Albeda “Albeda zet de toon!”.

(Beleids)ondersteuning van het college van bestuur/raad van toezicht/Ondernemingsraad, Studentenraad en Ouderraad:

 • Je bereidt inhoudelijk de college van bestuur/ raad van toezicht vergaderingen voor en neemt deel (als secretaris) deel; je zet afgesproken actiepunten uit, je bewaakt de voortgang van de afhandeling hiervan
 • Je ondersteunt de Ondernemingsraad, Studentenraad en Ouderraad door het voeren van het agendamanagement, in nauwe samenwerking met de ambtelijk secretaris van het desbetreffende gremium
 • Je treedt op als inhoudelijk en/of technisch secretaris van beleidsvormende overlegsituaties en je verstrekt in opdracht van het College van Bestuur toelichtingen over de toepassing van het beleid aan bestuurlijke en ambtelijke vertegenwoordigers van beleidsuitvoerende of toezichthoudende organen
 • Je bewaakt de consistentie van de vanuit het college van bestuur/ raad van toezicht geleverde bijdragen aan de verschillende overlegsituaties en je adviseert het college van bestuur/raad van toezicht inzake de afstemming van de besluitvorming hierin.

Leiding aan het bestuurssecretariaat:

 • Het dagelijks leidinggeven aan de secretaresses van het bestuurssecretariaat

Wat heb je daarvoor nodig?

Een academisch werk- en denkniveau met een achtergrond op het gebied van bestuurskunde en/of rechten.

 • Brede en theoretische kennis inzake bestuur en beleid, met name van (ontwikkelingen op) het beleidsterrein van het middelbaar beroepsonderwijs
 • Kennis van governance
 • Vaardigheid in het analyseren van de implicaties van (veranderde) wet- en regelgeving, landelijk, regionaal en gemeentelijk beleid, van belang voor Albeda
 • Het kunnen realiseren van nieuwe regelingen en (uitvoerings)voorschriften
 • Vaardigheid in het verzamelen, analyseren en tot (pre)adviezen verwerken van informatie omtrent de beleidsterreinen van Albeda
 • Vaardigheid in het aansturen van medewerkers

Wat bieden wij jou?

Wij bieden jou een veelzijdige functie binnen Albeda op onze hoofdlocatie aan de Rosestraat. De functie is ingeschaald in schaal 12. Een uitloop naar schaal 13 is, afhankelijk van opleiding en ervaring, bespreekbaar.

Albeda biedt iedereen de ruimte om zichzelf te ontwikkelen en te ontplooien. Je komt bij ons te werken in een stimulerende omgeving waarin vrijheid en verantwoordelijkheid centraal staan. Onze Albeda Academie verzorgt opleidingen en trainingen die gericht zijn op het verwerven van kennis en vaardigheden en het ontwikkelen van individuele competenties. En wanneer je ondersteuning nodig hebt bij je loopbaanontwikkeling kun je terecht bij ons Mobiliteitscentrum. Zij kunnen samen met jou kijken welke mogelijkheden er nog meer zijn binnen Albeda.

Naast de arbeidsvoorwaarden die voortvloeien uit de cao mbo biedt Albeda het cafetariasysteem arbeidsvoorwaarden, waarin je je arbeidsvoorwaardenpakket aan je persoonlijke wensen en situatie kunt aanpassen. Voorbeelden zijn o.a. een (elektrische) fiets of e-scooter, contributie sportvereniging en scholing. Ook kun je deelnemen aan diverse leuke en interessante personeelsactiviteiten.


Informatie- en Sollicitatiegegevens

Solliciteren

Albeda hecht waarde aan een diverse en inclusieve organisatie. Werken in divers samengestelde teams maakt ons innovatiever, creatiever en het werk leuker. Iedereen wordt daarom uitgenodigd te solliciteren.

Ons sollicitatieproces verloopt volledig digitaal via deze website. Heb je belangstelling voor de functie, klik dan op de actieknop ‘Solliciteren’. Een sollicitatie via e-mail kunnen wij helaas niet in behandeling nemen.

Je kunt je sollicitatiebrief richten aan de heer R. Kooren.
De vacature sluit op vrijdag 14 mei en wordt vanaf 21 april extern gepubliceerd.

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld. 


Sluit 14 mei 2021
Zie ook deze vacatures .. in functiegroep : Leidinggevende Functie

"Naar begin pagina"